Ana Valdmann: teaduskooli õpikojad leevendavad loodusteaduste õpetajate kriisi

, haridusteadlane, TÜ teaduskooli direktor
Copy
Ana Valdmann
Ana Valdmann Foto: Erakogu

Tartu ülikooli teaduskooli tuntakse eelkõige andekate õpilaste eestvõitlejana ja Eesti olümpiaadide korraldajana, kuid tegelikult on teaduskool kui Hunt Kriimsilm, kellel on üheksa ametit. Olümpiaadide kõrval pakub teaduskool e-kursusi, ainevõistlusi, e-viktoriine, loenguid koolidele, uurimislabori programme ja õpikodasid, korraldab koostöös ettevõtetega õppepäevi, kutsub koole külla ülikooli. Meie unistus on leida üles iga teadusandekas laps ja pakkuda talle võimetekohaseid väljakutseid. Siin tulevavad meile appi tänapäeva võimalused – digitehnoloogia ja mobiilsed õpikojad –, et jõuda igasse Eestimaa paika.

Nüüdisaegne ettevõtlus vajab insenere. Kust aga tulevad insenerid, kui meil on põud loodusainete õpetajatest, kes motiveeriksid õpilasi õppima füüsikat, keemiat ja bioloogiat? Kas Tartu ülikooli teaduskooli õpikojad suudavad leevendada loodusteaduste õpetajate kriisi?

Teatavasti on meil on puudus nii loodusainete õpetajatest, hästi sisustatud laboriklassidest kui ka praktilistest uurimuslikest ülesannetest, mida õpetaja saaks loodusainete tundides kasutada. Seda probleemi on püüdnud lahendada mitmed Eesti haridusasutused ja huvikoolid, sealhulgas ülikooli teaduskool.

Tagasi üles