Neljapäeval toimub Süku detailplaneeringu avalik arutelu (1)

Jens Raavik
, ajakirjanik
Copy
Umbes selline hakkaks Süku paistma Küüni tänava poolt vaadatuna.
Umbes selline hakkaks Süku paistma Küüni tänava poolt vaadatuna. Foto: 3+1 arhitektid

Neljapäeval, 23. mail kell 17 toimub Tartu linnaraamatukogu saalis (IV korrus) avalik arutelu, kus linnavalitsus tutvustab südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendab planeeringu koostamisel valitud lahendusi.

Kõik huvilised on arutelule oodatud. Toimub ka otseülekanne, mille lingi leiab Tartu linna kodulehelt või Facebookist.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahendus oli avalikul väljapanekul 21. märtsis 22. aprillini 2024, mil kõik huvilised said avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Avaliku väljapaneku jooksul esitas 15 eraisikut või organisatsiooni ligi 60 arvamust või ettepanekut. Kõige rohkem esitati ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise kohta, samuti pargipuude ja mänguväljaku säilimise kohta. Tehti ettepanekud kavandada hoonesse varjend, eksponeerida pargialal arheoloogilisi kihistusi või rajada sinna skulptuuripark ja ekstreemspordi harrastamise võimalused. Ettepanekute ja linna seisukohtadega saab tutvuda: https://www.tartu.ee/kultuurikeskuse-planeering.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul kujundab linnavalitsus kõikide ettepanekute kohta oma seisukoha. «Suur tänu kõigile, kes on oma mõtteid saatnud. Ootame arutelule kõiki, keda Tartu linnasüdame areng huvitab. Detailplaneeringu koostamine on oluline samm uue kultuurikeskuse parima lahenduse poole liikumisel,» lisas Kiivet.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ning kogu planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks muutmine. Keskkonnamõjude strateegilise aruanne koostati selleks, et selgitada välja südalinna kultuurikeskuse ehitusega kaasnevad mõjud keskkonnale.

Eskiislahendus on detailplaneeringu koostamise esimene etapp, kus lepitakse kokku ala arengu üldised põhimõtted ja suunad: kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovitakse luua.

Pärast avalikku arutelu jätkatakse detailplaneeringu täpsustamist ehk põhilahenduse koostamist, kus minnakse järjest detailsemaks. Ka detailplaneeringu põhilahendus saadetakse avalikult väljapanekule ja toimub avalik arutelu, mis on plaanis sügisel.

Samal ajal detailplaneeringu koostamisega käib ka hoone projekteerimine.

Tagasi üles