Juhan Kolk Holmi planeeringust: mõistlik oleks läbi rääkida, mitte kasutada absurdse lahenduse läbi surumiseks jõupositsiooni

Tartu Postimees
Copy
Juhan Kolk
Juhan Kolk Foto: Sille Annuk

Ettevõtja Juhan Kolk saatis Tartu linnapeale märtsis kirja, kus teravalt arvustas püüdlusi algatada detailplaneering omaaegse arhitektuurivõistluse võidutöö alusel.

Lp. Tartu linnapea Urmas Klaas

Pöördun teie poole seoses Tartu Linnavalitsuse poolt kavandatava Holmi kvartali järjekordse detailplaneeringu algatamise ettevalmistamisega.

Hiljuti esitasime linna planeerimisteenistusele palve tutvuda Holmi kvartali olemasolevate alusuuringute tulemustega ja planeeringu lähtetingimuste kokkuvõttega.

Detailplaneeringute teenistuse juhataja Aire Priksi käest saadud hetkeseisu materjalidega tutvudes selgub, et Holmi kvartali detailplaneeringu algatamise aluseks soovib Tartu Linnavalitsus järjekordselt võtta juba varem palju vaidlusi tekitanud nn «arhitektuurikonkursi võidutöö», millega Narva mnt 2 krundile planeeritud hoonestusettepanek pole meile kui krundi omanikele mitte kunagi sobinud, mille lähtetingimuste koostamisse ega «võidutöö» valimisse meid ei kaasatud ja milles ignoreeriti Holmi kinnistute piire ja praktiliste võimaluste puudumist kinnistupiiride muutmiseks.

Varasemas suhtluses Tartu Linnavalitsusega oleme korduvalt kinnitanud, me ei nõustu kavandatavate absurdsete muutustega meie kinnistul: diagonaalselt meie kinnistut läbiva uue avaliku käiguteega ega sellest tingitud olukorraga, kus praeguse kiviparketiga kaetud parkla asemele, mille hoonestamine ei tekitaks vähimatki mõju ümbritsevale pargialale, on selle asemel planeeritud uus roheala.

Seejuures lubab «võidutöö» maha saagida täiesti elujõulisi ja väärtuslikke täiskasvanud puid naaberkinnistutelt nende omanike ehitusõiguste kinnistamiseks!!!?. Juhul, kui peaks tõepoolest ilmnema ülekaalukas avalik huvi aastakümnete jooksul välja kujunenud liikumistee (mis asub üldkasutataval maal ja transpordimaal) ümber tõsta eraomanduses olevale ärimaale ja sellest lähtuvalt soovib linnavalitsus kasutada osa meie kinnistut üldkasutatava teena, siis oleks mõistlik teha kõigepealt meile asjakohane ettepanek ja üritada läbi rääkida, mitte aga kasutada selle põhjendamatu ja absurdse lahenduse läbi surumiseks administratiivset jõupositsiooni.

Holmi planeeringu teemal on toimunud mitmeid arutelusid nii linnavalitsuse kui ka volikogu vastavate teenistustega ja mõni aeg tagasi kutsusite Teie linnapeana kokku isegi vastava ümarlaua raekojas, kus jõuti ühisele arusaamisele, et planeeringuga saab edasi liikuda ainult olemasolevate kinnistute omanikega koostöös ja teineteisemõistmise ning lahenduste otsimise õhkkonnas.

Kahjuks pole selle nõupidamise vaim jõudnud raekojast kaugemale. Planeeringuteenistuse soov jätkata vägisi selle kunagise õnnetu «võidutöö» poolt pakutud lahendusega on meile arusaamatu ja vastuvõetamatu, sest lähtetingimused, mille alusel toimus eelmine konkurss, on tänaseks muutunud.

Kogu selle uuenenud andmestiku baasil on meie arvates ainus võimalus korraldada uus arhitektuurikonkurss või vähemalt uus planeeringukonkurss. See võiks toimuda ühe etapina detailplaneeringu protsessist või enne seda.

See konkurss peaks otsima sisulist ja tegelikkuses ka realiseeritavat võimalust Ülejõed ja ennekõike Holmi ala kesklinnaga tõeliselt integreerida, arvestades ka üldplaneeringut, kindlasti aga lähtudes olemasolevatest, tänaseks mõnevõrra muutunud kinnistute omandist ja piiridest. Pealegi sätestab praegu kehtiv üldplaneering sõna -sõnalt järgmist: «Parima terviklahenduse leidmiseks tuleb kaaluda planeeringuvõistluse läbiviimist kogu Holmi alale».

Omalt poolt oleme valmis osalema uue konkursiga seotud kulude katmises.

Lisaks paluksin teie kui linnapea abi selgitamaks välja (linnavalitsuse arhiivis säilitatavate dokumentide ja protokollide baasil), milline isik või isikute huvigrupp konkreetselt, mis hetkel ja millistest kaalutlustest lähtudes tegi ettepaneku praeguse kehtiva linna üldplaneeringu vastuvõtmise protsessis sätestada Holmi kvartali alale piiranguna: «Maa-alale ei ole lubatud kavandada majutushooneid.»

Küsimus on nimelt selles, et eeltoodud lause kohta esitasin ma otsese küsimuse teie poolt korraldatud ümarlaual ja sain ühelt linnaplaneerijalt kohapeal vastuse, et mis jama ma ajan, sellist piirangut ei ole ... Tõepoolest, natuke aega hiljem linna kodulehelt üldplaneeringu teksti lugedes oli nimetatud piirang tõepoolest kadunud ... Suureks üllatuseks aga on see lause nüüd jälle planeeringu tekstis tagasi …!!

Lugupidamisega ja Teie igakülgsele abile lootes

Juhan Kolk

Narva mnt 2 kinnistu omaniku esindaja

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles