Uuest liikluskoridorist saab Muuseumi tee pikendus

Tartu Postimees
Copy
Põhja puiestee läbimurre ja ühendamine Muuseumi teega muudab linna liiklusvooge, vähendab liiklust Narva maanteel ja loob uue turvalise liikumistee nii autodele, jalgratturitele kui ka jalakäijatele.
Põhja puiestee läbimurre ja ühendamine Muuseumi teega muudab linna liiklusvooge, vähendab liiklust Narva maanteel ja loob uue turvalise liikumistee nii autodele, jalgratturitele kui ka jalakäijatele. Foto: Lilian Lukka

Põhja puiestee ja Muuseumi tee ühendamisega luuakse uus liikluskoridor, millest valmib tänavu oluline osa – Muuseumi tee pikendus koos kergliiklusteedega. Põhja puiestee ehitatakse välja järgmisel aastal.

Muuseumi teel on valmimas 756 meetri pikkune teelõik, sealhulgas ringristmik. Ehitati välja uued tehnovõrgud, sõidutee kõrvale rajati kolme meetri laiune kahesuunaline rattatee ja kolme meetri laiune jalgtee koos puhke- ja rohealadega, mis tagab kõigile liiklejatele mugava ja ohutu liikumise. Tiigiga piirnevasse piirkonda rajati tee alla tunnelid kahepaiksetele. Muuseumi tee ehitustööd jätkuvad ka järgmisel aastal – rajatakse haljastus, paigaldatakse liiklusmärgid ja -markeeringud ning ehitatakse välja Muuseumi tee ja Põhja puiestee ringristmik.

Suuremad ehitustööd on tuleval aastal Põhja puiesteel: olemasolev tänav ja sellel olevad ristmikud rekonstrueeritakse ning Põhja puiestee pikendatakse kuni Muuseumi teeni. Tänavale rajatakse sõiduradadest eraldatud jalgratta- ja jalgteed. Teede äärde paigaldatakse uudne tänavamööbel ja rajatakse pinkidega istumisalad koos prügikastide ning rattahoidjatega. Tänav saab nüüdisaegse tänavavalgustuse ja sademeveelahenduse.

Põhja puiestee läbimurre ja ühendamine Muuseumi teega muudab linna liiklusvooge, vähendab liiklust Narva maanteel ja loob uue turvalise liikumistee nii autodele, jalgratturitele kui ka jalakäijatele.

Kuna ehitatav tänav paikneb osaliselt Tartu valla aladel, viiakse projekt ellu koostöös Tartu vallaga. Ehitustööd lähevad kokku maksma 5,95 miljonit eurot, millest linn tasub 4,77 miljonit, Tartu vald 0,99 miljonit ning Tartu Veevärk 0,19 miljonit. Toetus riigi tugiteenuste keskuse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest on Tartu linnale ja Tartu vallale kokku 700 000 eurot.

Läbimurre peaks valmima järgmise aasta novembriks.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles