Päästeamet jagab katseprojektina Eesti korteriühistutele 1,2 miljonit eurot, et muuta korrusmajade keldrid ohuolukorras ulualusteks.

Tartus saavad toetuse esialgse arvestuse järgi tänavu kuni neli ühistut, kuid projekti õnnestumisel jätkatakse abiraha andmist.

Kasulik ka rahu ajal