Tartu ülikool vallandab reegleid rikkunud dekaani Raul Eametsa (26)

Eili Arula
, ajakirjanik
Copy
Eamets lahkumas rektori kabinetist.
Eamets lahkumas rektori kabinetist. Foto: Signe Oidekivi / Tartu Postimees

Täna otsustas Tartu ülikooli rektor professor Toomas Asser lõpetada TÜ sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ja makroökonoomika professori Raul Eametsa töösuhte ülikooliga.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser sõnas, et reedel, 11. augustil sai ülikoolile teatavaks, et sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on ülikooli nimel sõlminud õigusvastaselt koostöölepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, rikkudes sellega mitmeid ülikooli sisereegleid ja ka seadust.  «Mõistan dekaani tegevuse ilma ühegi õigustuseta hukka ning andsin olukorra ilmnedes sellest kohe teada nii Raul Eametsale kui ka avalikkusele. Tänasel kohtumisel teavitasin Raul Eametsa, et arvestades rikkumise tõsidust on mõeldamatu ülikoolis tööd jätkata,» ütles Asser.

Ta peab enda sõnul oluliseks põhjendada otsust ja ennetada küsimusi, kas ülikooli otsus on proportsionaalne. «Leian, et töösuhte lõpetamine on ainuvõimalik variant, sest Raul Eamets on professori ja dekaanina teinud teadlikult valikud, mille käigus on ta otsustanud rikkuda ülikooli juhtimisalaseid reegleid, mitte kinni pidanud heast teadustavast ja teaduseetika nõuetest ning eiranud korruptsioonivastase seaduse toimingupiirangu nõudeid. Kui eksimusi olnuks üks, võinuks ülikool kaaluda hoiatust või ainult dekaaniameti ennetähtaegset lõpetamist. Praegusel juhul pole see aga mõeldav, sest järjestikuste rikkumiste toimepanek oli teadlik valik. Ka juhtunu avalikuks saamise järel ei ole Raul Eamets mõistnud oma rikkumiste täit tõsidust,» teatas Asser.

Rektor lisas, et peab ühemõtteliselt lubamatuks, et Raul Eamets sõlmis ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukokku ta ise kuulub. «Rikkumise teeb veelgi jämedamaks asjaolu, et ehkki dekaan küsis lepingu sõlmimise kohta maikuus ülikooli õigusnõunikult nõu ja sai selge vastuse, et ülikool ei saa sellist lepingut sõlmida, eiras ta saadud suuniseid. Õigusnõunik märkis juba siis, et lepinguga võtaks ülikool endale vastutuse tegevuse eest, millega me tegelikult seotud ei ole, ja lepingu sisu arvestades oleks tegu fabritseeritud volitusega, et sihtasutus saaks rahvastikuregistrist kätte inimeste andmed. Ehkki kevadel teatas dekaan selle õigusliku hinnangu peale, et ei sõlmi lepingut, on nüüdseks selgunud vastupidine. Seejuures jättis ta lepingu ülikooli dokumendiregistris registreerimata. Sellega on Raul Eamets eiranud selget lepingu sõlmimise keeldu, rikkunud ülikooli sisekorda, teaduseetika põhimõtteid ja korruptsioonivastast seadust,» sõnas Asser.

Kuna professori ametikohalt vallandamist esineb harva, põhjendas Asser ka seda otsust. «Professori ametikoht on juhtiv positsioon, mille täitja tegeleb nii teaduse kui ka õppetööga. Pole mõeldav, et inimene, kes on läinud ise jämedalt vastuollu teaduseetika reeglitega, õpetaks teaduseetikat üliõpilastele ja osaleks uurimisrühmade juhtimises,» selgitas rektor.

«Mul on väga kahju, et oma tegevusega on dekaan lisaks ülikooli maine kahjustamisele teinud keeruliseks kõigi oma kolleegide töö, kes korraldavad sõltumatuid teadusuuringuid, järgides kõiki rangeid eetika- ja protseduurireegleid. Praeguse juhtumiga on Eesti elanike usaldust kuritarvitatud ja selle tagasivõitmine on paraku jäetud kogu akadeemilise kogukonna õlgadele. Kutsun üles nii kolleege kui ka vastavaid ametkondi selleks ühiselt lahendusi leidma,» lisas rektor oma pöördumises.

Ta lisas, et on alati tervitanud ülikooli teadlaste ühiskondlikku aktiivsust. «Seejuures on aga vaja teadlikult tajuda piire, et mitte sattuda rollikonflikti ega minna vastuollu eetika ja seadustega. Eriti selge peab see piir olema juhtival kohal töötades,» märkis rektor.

Tagasi üles