Õpetajate palgatõus tuleb abiliste arvelt

Märtsi alguses streikinud õpetajad nõudsid valitsuselt endale suure­mat palka.

FOTO: Margus Ansu

Haridus- ja teadusminister tahab streigiga suuremat palka nõudnud õpetajatele vastu tulla ja suurendada nende sissetulekut. Paraku tuleks õpetajate palgatõus praeguse kava järgi nende kolleegide arvelt.


Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo saatis pärast õpetajate streiki rahandusministeeriumi kooskõlastamiseks ettepaneku, mille järgi peaks 1. septembrist riigilt õpetajate töötasudeks antud raha minema vaid õpetajate palkadeks. Koolide tugispetsialistide ehk eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi palk tuleb maksta omavalitsustel.

«Tartus oleks koolide tugispetsialistidele sügisest linna rahast palga maksmine väga suur jama,» tunnistas Tartu abilinnapea Tiia Teppan. «Tugispetsialiste on vaja, sest me ei taha, et nõrgemad lapsed koolist välja langevad.»

Kohustuslikud töötajad

Linnad-vallad pole riigilt saadava õpetajate töötasu rahast tugispetsialistidele palka makstes eksinud, sest valitsus ja omavalitsusliidud leppisid eelmiseks aastaks kokku, et omavalitsused võtavad tööle tugispetsialistid ja valitsus suurendab just nende palka silmas pidades haridustoetust.

Haridus- ja teadusministeeriumi uue käigu järgi pole see lepe enam jõus. Kuid omavalitsused ei saa tugispetsialistidest loobuda ehk nad sügisel vallandada, sest paar aastat tagasi jõustunud uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus tegi tugispetsialistide teenuse koolipidajatele ning koolidele kohustuslikuks.

Tartu 20 koolis on sel õppeaastal 830 õpetaja ja 66 tugispetsialisti ametikohta. Ülikoolilinna  õpetajate tänavune riigilt saadava haridustoetuse sees olev palgafond on veidi enam kui 12 miljonit eurot, millest 738 727 eurot on tugispetsialistide töötasu. Kui tugispetsialistidele ei tohi enam väljamakseid teha, kasvaks Tartu õpetajate palgafond ligi 6,5 protsenti.

Ministeerium ei tagane

«Kui peame sügisest koolide tugispetsialistidele ise palka maksma, tekib suur segadus ja lisakoormus meie rahakotile,» ütles Tiia Teppan. «Eelarve on vastu võetud, sellise asjaga pole arvestatud.»

Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Piret Sapp kinnitas aga, et õpetajate töötasuks mõeldud riigi palgaraha peavad sajaprotsendiliselt saama õpetajad, sest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi ei laiene riigipoolse töötasu toetus tugispetsialistidele.

Piret Sapi sõnul on sel aastal kohalikele omavalitsustele ka haridustoetusi sisaldava tasandus- ja toetusfondi maksmist korraldava määruse kehtestamine valitsuse päevakorras lähiajal.

Arvamus

Jürgen Ligi
Rahandusminister:

Kust võtta raha, see peaks olema ka kõigi raha nõudjate, sealhulgas streike toetanud omavalitsuste, mitte ainult valitsuse mure.

Praegu kuuleme, et ükski allikas ei sobi ja raha tuleb lihtsalt leida.

Toetan põhimõtteliselt haridusministri püüdlusi haridussüsteemi ümberkorraldamiseks, aga ei saa talle vastata konkreetsemalt meedia vahendusel. Lähtun igatahes seisukohast, et olulised muudatused algatatakse eelarveaasta algusest.

Tagasi üles