K, 31.05.2023

Veerikul ja Maarjamõisa ääres algab kogukonnapõhine renoveerimine

Jens Raavik
, ajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
Aadressil Vabriku 16 paikneva maja omanikud Mihkel Salk ja Anu Salumaa olid detsembris ühed esimeste seas, kes renoveerimismaratoni küsimustiku täitsid.
Aadressil Vabriku 16 paikneva maja omanikud Mihkel Salk ja Anu Salumaa olid detsembris ühed esimeste seas, kes renoveerimismaratoni küsimustiku täitsid. Foto: Sille Annuk

Tartu linnavalitsus alustab BuildEST projekti abil kogukonnapõhise renoveerimise edendamist. Projektipiirkondadeks valiti Veeriku ja Maarjamõisa asum Tammelinnas.

Eile toimus rahvusarhiivi hoones esimene renoveerimise töötuba, kus tutvustati ehituse algtõdesid ja projekteerimise etappe ning anti esimesi soovitusi renoveerimisplaanide tegemiseks. Õpitoad on mõeldud eelkõige projektipiirkondade elanikele, kuid videosalvestised tehakse kättesaadavaks kõikidele huvilistele aadressil www.tartu.ee/buildest.

Piirkondade valikul ja abistavate teenuste kujundamisel lähtuti aasta alguses linlaste seas tehtud küsitluste tulemustest. Kogukondliku renoveerimise arendamiseks otsiti piirkondi, kus elaksid renoveerimisest huvitatud koduomanikud. Kõige tihedam huviliste kogum kujunes välja Tammelinnas, Riia maantee ja Tartu ülikooli Maarjamõisa linnaku vahel, mida projektis nimetatakse Maarjamõisa asumiks. Lisaks kaasati projekti ka Veeriku linnaosa, mis paistis samuti silma suure hulga renoveerimishuviga koduomanike arvu poolest väikesel maa-alal.

Küsitlus andis hulga olulist teavet meie eramute kohta. Selgelt tulid välja probleemid majade soojustusega, mistõttu olid kodud talvel külmad ja suvel palavad. Renoveerimise vajalikkust näitab, et koguni 77% vastanutest leidis, et renoveerimine on kindlasti tasuv ettevõtmine.

Omanike suurimaks probleemiks on renoveerimistööde kõrge maksumus, sellega võrdväärse takistusena nimetati teadmiste ja oskuste puudumist. Renoveerimise lihtsustamiseks toodi välja asjatundliku konsultandi vajalikkust ning ka renoveerimise täisteenuse pakkumist. Protsessi keerukusega toimetulemisel nägid vastajad leevendust renoveerimiskalkulaatorist, mis aitaks eelarvet planeerida. Väga oluliseks peeti ka vajadust tänapäevaste juhendmaterjalide järele. Nende samade raskuste ületamist püüabki BuildESTi programm lihtsustada õpitubade, konsultatsiooni ja ka rahalise toetuse abil.

BuildESTi projekti eesmärk on aidata kaasa Eesti eramute renoveerimisele kogukondliku lähenemise kaudu. Projekti ajal soovitakse väikestes asumites esile kutsuda renoveerimislaine, kus linn ja kogukond toetavad ning nõustavad üksteist kogu protsessi vältel. Kümne näidismaja renoveerimist toetatakse rahaliselt 15 000 euroga ja kogu naabruskonna elanikud saavad projektimeeskonnalt tasuta juhendamist renoveerimiseks. Selline piirkonnapõhine lähenemine annab hoogu renoveerimise kodukonnahüppeks.

LIFE IP BuildEST ehk Eesti renoveerimismaraton on projekt, millega aidatakse kaasa Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ning tegeletakse hoonete energiatõhususe ja kliimakindlusega. Kuna just hoonetes kasutatakse üle poole Eestis tarbitavast energiast, on nende renoveerimisel äärmiselt suur roll Tartu kliimaeesmärkide täitmisel.

Projekti rahastab Euroopa kliima, taristu ja keskkonna rakendusamet (CINEA) LIFE IPi (Integrated Projects) programmi kaudu, mis on mõeldud keskkonna- ja kliimameetmete projektidele. Kogueelarve on umbes 16,3 miljonit eurot, sellest 9,5 miljonit eurot Euroopa toetus. Projekt kestab 2028. aastani.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles