K, 27.09.2023

Tartus hakatakse arendama mehitamata lennundust

Tartu Postimees
Facebook
Comments
Tartu kohal saab näha lendamas droone.
Tartu kohal saab näha lendamas droone. Foto: Elmo Riig

Transpordiamet otsustas mehitamata lennunduse ehk droonide katseala luua Tartusse, kus on lennundusinnovatsiooniks vajalikud teadusasutused ja taristu.

Transpordiamet on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) rahastusel algatanud projekti, mille raames töötatakse välja Tartusse loodava automatiseeritud lennundussüsteemide katseala kontseptsioon.

Transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe sõnas, et oluline on võimaldada kõigile huvitatud osalistele juurdepääs nüüdisaegsele ja mitmekülgsele taristule, kus katsetada ja kontrollida vajaminevaid lahendusi innovatiivsete tehnoloogiate arendamiseks.

EISi korraldatud hanke võitjaks osutus rahvusvaheline ettevõte ANRA Technologies ning leping allkirjastati 21. aprillil.

«Koostööprojekti eesmärk oli hankida arendamist vajavat innovatiivset lahendust, kuna turul valmislahendusi ei olnud. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse jaoks on see lisaks võimalusele panustada vajaliku tehnoloogia väljatöötamisse ka järgmine samm innovatsiooni hankimist toetavate tegevuste arendamisel. Toetuse eraldamise asemel korraldasime ise hanke ning selle tulem antakse üle transpordiametile,» täpsustas innovatsiooniekspert Terje Kaelep EISi innovatsiooniosakonnast.

Katseala rajamine loob võimalused mehitamata lennundustehnoloogiate laiapõhjaliseks arendamiseks ja kasutuselevõtuks. See loob eeldused uuenduslike lennunduskontseptsioonide ja ohutusstandardite väljatöötamiseks ning aitab hõlbustada automatiseeritud lennundussüsteemide ohutut katsetamist.

Pikemas perspektiivis tahetakse luua mehitamata lennunduse innovatsioonikeskkond, mis ühendab kõiki peamisi sidusrühmi, kelle hulka kuuluvad õhuruumi kasutajad, tööstusettevõtted ja teadusasutused. Selline lähenemine annab võimaluse luua jätkusuutlik arenduskeskkond praegustele ja tulevastele tehnoloogiatele, mis on seotud mehitamata õhusõidukisüsteemide ja vastavate lahenduste kasutuselevõtuga.

Kaasatud osalisteks tööde tegemisel on Tartu teaduspark, Eesti lennuakadeemia ja Lennuliiklusteeninduse AS.

Visiooni realiseerimiseks on Tartu linn, Tartu teaduspark ja Tartumaa omavalitsuste liit loonud ühingu ZeroEst, mis on drooninduse arendamisel piirkonnas eestkõnelejaks.

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja ja MTÜ ZeroEst juhatuse esimees Kaili Ojamets ütles, et droonidel on väga suur roll meie tuleviku kujundamisel. «Meie eesmärk on tutvustada droonitehnoloogiate arenguperspektiive ja ühiskonna teenimise võimalusi. Tartu ambitsioon on üsna selge: ootame Tartusse investeeringuid ja droonide arendajaid, kes saaksid oma tehnoloogiaid siin katsetada, turvaliselt välja arendada, pakkuda teenuseid kohapeal ja seejärel kasvada juba edukalt laia maailma,» rääkis Ojamets.

Droonide võimalike kasutuskohtadena nimetas Ojamets kriitiliste ja elutähtsate teenuste pakkumise, olgu selleks siis esmaabi ja meditsiinilised teenused, kriitiliste taristute seire või ligipääs raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse. «Tulevikus võiksid Tartus olla droonipesad, kus autonoomsetel droonidel on võimekus teenindada avaliku sektori asutusi teenuste pakkumisel,» lisas Ojamets.

Automatiseeritud lennundussüsteemide katseala kontseptsiooni töötab välja rahvusvaheline ettevõte ANRA Technologies. Projekti juhivad transpordiamet ja ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse ning projekti «Ekspertteadmised mehitamata lennunduse testala (U-space sandbox) väljatöötamiseks» viiakse ellu Euroopa regionaalarengu fondi 2014–2020 rahast.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles