JÄRELVAADATAV ⟩ Otsustatud. Tartu Ülikooli rektorina jätkab Toomas Asser

Copy

Neljapäeva südapäeval kogunes Tartu Ülikooli aulasse 240 valimiskogu liiget, et valida rahvusülikoolile järgmiseks viieks aastaks rektor. Esimese vooru järel ei saanud rektor valitud, teises voorus osutus valituks Toomas Asser.

Rektoriks kandideeris neurokirurgia professor ja senine rektor Toomas Asser, makroökonoomika professor Raul Eamets ja bioinformaatika professor Jaak Vilo.

Esimeses voorus kogus enim hääli Asser, kes pälvis valimiskogu 117 liikme toetuse. Raul Eamets sai 71 häält ning Jaak Vilo 52 häält. Teise vooru liikusid seega vaid Asser ja Eamets.

Otsustavaks saanud teises voorus asus Asseri selja taha 168 hääletajat, mis tagas talle ametis jätkamise. Eamets sai lõpuks 68 häält.

Toomas Asser on akadeemik ja alates 2018. aastast ülikooli rektor. Raul Eamets on majandusteadlane ja 2016. aastast sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Jaak Vilo on akadeemik ja andmeteaduse õppetooli juhataja.

Professor Toomas Asseri esitas rektorikandidaadiks meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu, professor Raul Eametsa sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu ning professor Jaak Vilo loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu.

Kandidaadid on viimastel nädalatel kaasa löönud suurel hulgal väitlustel, mida on peetud nii laia avalikkuse kui kitsamate huvigruppide ees. «Meil on olnud suurepärane võimalus tutvuda kandidaatide seisukohtadega, et langetada informeeritud valik. Loodan, et kõik valimiskogu liikmed tunnetavad sündmuse tähtsust ja tulevad neljapäeval valima,» lausus valimiskomisjoni esimees Raili Marling.

292-liikmelisse valimiskogusse kuuluvad ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas.

Kuidas käib valimine?

  • Valituks osutub kandidaat, kellele on andnud oma hääle üle poole valimiskogu koosseisust.
  • Seega vajab tulevane rektor vähemalt 147 poolthäält. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest.
  • Kui esimeses hääletusvoorus ei saa ükski kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osalevad kaks enim poolthääli saanud kandidaati.
  • Kui esimeses voorus saavad kandidaadid võrdse arvu hääli, siis järgmisse vooru pääseja(d) loositakse.
  • Kui ka teises hääletusvoorus ei saa kumbki kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse kolmas hääletusvoor, milles osaleb teises voorus enim poolthääli saanud kandidaat.
  • Kui ka viimases hääletusvoorus ei tule kokku vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor valimata.

Valimiskogu valib rektori viieks aastaks. Rektori ametiaeg algab 1. augustil.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles