Tartu ülikooli täiendusõppes osales mullu üle 45 000 õppuri

Tartu Postimees
Copy
Tartu ülikooli lisaõppest võttis möödunud aastal osa üle 45 000 täiendusõppija.
Tartu ülikooli lisaõppest võttis möödunud aastal osa üle 45 000 täiendusõppija. Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Tartu ülikooli täiendusõppe aastaaruandest selgub, et täiendusõppijate arv ületas möödunud aastal 45 000 piiri, mis teeb ühe üliõpilase kohta üle kolme täiendusõppija.

2022. aastal õppis Tartu ülikooli 1494 kursusel 46 108 täiendusõppijat, kellest 45 118 osales täiendusõppeprogrammides ja 990 võttis tasemeõppe aineid. Aasta varasemaga võrreldes oli täiendusõppijaid 12 protsenti rohkem.

Ligi kolmveerand täiendusõppeprogrammides osalejatest õppis põim- või veebiõppes. Lisaks korraldati 187 sisekoolitust, milles osaleti 2804 korda. Endiselt toimus kõige rohkem 27–80-tunniseid koolitusi ja sellise mahuga koolitustel osales ühtlasi enim õppijaid. Samas kasvas ka suuremahuliste, üle 240 tunni vältavate täiendusõppeprogrammide osakaal, eelkõige tänu mikrokraadiprogrammidele.

2022. aastal oli ülikoolidel kolmandat aastat võimalus pakkuda riikliku koolitustellimuse raames tasuta täiendusõpet töötavatele täiskasvanutele. Projekti «Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine» toel korraldati aasta jooksul 21 kursust.

Lisaks pakkus ülikool teist aastat mikrokraadiprogramme, milles osaledes saab omandada lisaeriala või pädevuse mõnes kitsamas tegevusvaldkonnas. Töötavad inimesed on mikrokraadiprogrammid kui väiksema koormusega terviklikud programmid hästi vastu võtnud. Selle õppeaasta sügissemestril alustas nende programmide alusel õpinguid ligi 300 õpihuvilist.

Ülikool koostab täiendusõppeprogramme ka tellija soovi ja vajaduse põhjal. 2022. aastal jätkusid koostöösuhted nii avaliku sektori asutuste kui ka eraettevõtjatega: koolitusi tellisid ministeeriumid, ametiasutused, kohalikud omavalitsused, tervishoiu- ja haridusasutused ning ettevõtted.

Jätkati ka vaba juurdepääsuga e-kursuste ehk MOOC-idega, millel osales üle 8000 õpihuvilise. Ülikooli täiendusõppe raames toimusid õpilastele eksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad e-kursused ning teaduskooli kursused. Huvilistele pakuti enesetäiendusvõimalusi suve- ja talveülikoolis. Väärikate ülikooli programmid eakamale elanikkonnale toimusid 15 Eesti paigas. Ühtlasi jätkati rahvusvahelise suveülikooli programme.

Tagasi üles