Politseinik võis rekkameestega kokku mängida
Täiendatud kell 11.24!

Lõuna prefektuuri liikluspolitseinikud veokijuhte kontrollimas. Politsei sisekontroll uurib kahtlusi, et veoautojuhid teadsid ette, kus kaalubuss parasjagu liikus.

FOTO: Kristjan Teedema

Lõuna prefektuuri sisekontrollitalitus pidas 12. märtsil kinni sama prefektuuri ametniku, kahtlustades teda politsei kaalubussi liikumismarsruutide kohta informatsiooni jagamises ja altkäemaksu võtmises.

Postimehele teadaolevalt peeti kinni Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvetalituse vanemliikluspolitseinik Marek Kirsipuu. Ühes temaga on kinni peetud veel kolm eraisikut, keda on huvitanud politseinikult saadav informatsioon.

Kirsipuule on esitatud kahtlustus veel ka eraviisilises jälitustegevuses.

Prefektuuri liiklustalitusel oli juba mõnda aega kahtlus, et Lõuna-Eestis tegutsevatele transpordiettevõtetele on politsei kaalubussi liikumismarsruutide kohta jagatud eelinformatsiooni. Sisekontroll püüdis võimalikule lekkele jälile jõuda juba mõnda aega.

Täpsemat informatsiooni lubas prokuratuur edastada täna lõuna paiku. Täna ennelõunal kinnitas Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina, et sisekontrollitalituse töötajad kahtlustavad Kirsipuud altkäemaksu võtmises ametialase informatsiooni edastamise eest. Samuti kahtlustatakse meest selles, et osa ebaseaduslikult edastatud informatsioonist kogus ta sama talituse kolleegide varjatud jälgimisega.

Lõuna prefekti Tarmo Kohvi hinnangul on antud juhtumi puhul tegemist kollektiivile karmi tõdemusega, et varasemalt usaldusväärne kolleeg töötas teadlikult õiguserikkujate kasuks, pöörates selja omaenda kolleegidele.

«Ühelt poolt on mul väga hea meel selle üle, et sisekontroll on tõhusalt tööd teinud. Samas on mul ääretult kahju, et meie seas leidus jälle töötaja, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises.»

Prefekt avaldas oma nördimust, et tänu politseiniku sellisele tegevusele on taas kaalule pandud Lõuna prefektuuri töötajate usaldusväärsus ja mundriau.

Kirsipuu on esitanud lahkumisvalduse, mis on tänaseks rahuldatud.

Kolmest kinni peetud eraisikust ühte kahtlustatakse altkäemaksu andmises, teist altkäemaksu andmise vahendamises ning kolmandat eraviisilisele jälitustegevuse kihutamises.

Kahtlustatavatena üle kuulatud neli inimest ei ole varem kriminaalkorras karistatud.

Tutvudes kohtueelses menetluses kogutud materjalidega, ei pidanud prokuratuur vajalikuks esitada kohtule taotlust kahtlustatavate vahistamiseks.

Prefekt Tarmo Kohv lisas, et Marek Kirsipuu astus politsei teenistusse 1994. aastast ning on kogu selle aja töötanud liikluspolitseis. Töökaaslaste hinnangul oli ta iseloomult pigem tagasihoidlik ja kaalutlev, samas hinnatud kolleeg ja hea kaaslane.

Küsimusele, kas sisekontrollitalitus töötab Lõuna-Eestis erakordselt tõhusalt ja põhjalikult, vastas prefekt, et ta hindab kõrgelt neid sisekontrolli töötajaid, kes tegutsevad Lõuna-Eestis. «Sisekontrolli ülesanne ongi monitoorida olukorda prefektuuris, õiguserikkumiste tuvastamisel neid ka menetleda, vältimaks ebaausate ametnike töötamist. Selle tööga ollakse siin kohapeal hästi hakkama saadud.»

Varem halvas mõttes sisekontrollitalituse huviorbiiti sattunud Lõuna prefektuuri politseiametnikud ei ole oma tegude põhjuseid kommenteerinud. «Minu jaoks on nende tegude motiivid mõistetamatud,» tõdes Kohv.

Tagasi üles