L, 25.03.2023

Kõrgem kunstikool Pallas läbis institutsionaalse akrediteerimise

Egeli Raudmäe
, ajakirjanik
Kõrgem kunstikool Pallas läbis institutsionaalse akrediteerimise
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Pallase rektor Piret Viirpalu sõnul nõudis akrediteerimiseks valmistumine ühelt väikselt loomekõrgkoolilt väga palju listööd, aega ja energiat.
Pallase rektor Piret Viirpalu sõnul nõudis akrediteerimiseks valmistumine ühelt väikselt loomekõrgkoolilt väga palju listööd, aega ja energiat. Foto: Sille Annuk

Eesti hariduse kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida kõrgemat kunstikooli Pallas kolmeks aastaks.

Kunstikooli hinnanud rahvusvaheline hindamiskomisjon tunnustas kõrgkooli täienduskoolituste ja elukestva õppe valdkonna juhtimise ja rakendamise eest. Tegevused on selgelt eesmärgistatud, hästi kavandatud, süsteemsed ning vastavad ühiskonna muutuvatele vajadustele. Komisjon tõstis esile ka hea koostöö Pallase ja Tartu linna vahel avaliku linnakeskkonna kunstiprojektide kujul.

Lisaks rõhutas komisjon mitmeid teisi kõrgkooli tugevaid külgi: kõrgkooli juhtimisse on edukalt kaasatud üliõpilased ning märkimisväärne osa akadeemilistest töötajatest on külalisõppejõud ja praktikud, ja see tagab, et üliõpilased saavad kiirelt ajakohase erialase oskusteabe. Samuti on õppejõud igati pühendunud loovalt mõtlevate, pädevate ja oskuslike lõpetajate ettevalmistamisele.

On ka arenguruumi

Samas leidis komisjon, et õppejõudude töö ja arengu toetamiseks tuleb tagada, et tagasiside õppejõudude töö kvaliteedile oleks järjepidev ning info õppejõudude kompetentside ja koolitusvajaduse kohta ajakohane.

Rahvusvaheline komisjon soovitas Pallasel vähendada õppekavade killustatust, suurendada rahvusvahelist mõõdet ning ühtlustada kõrgkoolis õppimise-õpetamise praktikaid.

Teadus-, arendus- ja loometegevuse kohta leiti, et kuigi Pallas on teinud valdkonnas edusamme, ei ole kõrgkool selgelt määratlenud strateegilisi eesmärke. Samuti on kokku leppimata kvaliteetse uurimistöö kriteeriumid ja printsiibid. Komisjon soovitas Pallasel tõsta üldises strateegias esile oma prioriteedid nii rakendusuuringutes kui ka loomepõhise uurimistöös ning siduda teadus-, arendus- ja loometegevuse valdkonna tegevused selgemalt õppekavade ja õpetamisega.

Pallase rektori Piret Viirpalu sõnul nõudis akrediteerimiseks valmistumine ühelt väikselt loomekõrgkoolilt väga palju lisatööd, aega ja energiat. «Samas oli see hea võimalus viimase viie aasta tegevusele tagasi vaadata, tehtut analüüsida ning sellest lähtuvalt arendusi planeerida,» rääkis ta.

Uued sihid

«Väärtustame kõrgelt seda, et rahvusvaheline komisjoni tõi välja meie õppejõudude pühendumuse, individuaalse ja kollegiaalse lähenemise üliõpilastele. Samuti tunnustati meie aktiivset üliõpilasesindust, kellest on kujunenud kõrgkooli arengus kaasarääkija ja väga hea partner juhtkonnale,»lisas Viirpalu. «Kahju on sellest, et eksperdid, kes lähtusid oma kõrgkooli ja riigi parimatest parktikatest, kajastasid kõige vähem loometööd, mis on meie kõrgkooli põhifookus. Eesseisva arendustegevuse raames on Pallase ülesanne oma tugevusi võimendades koostöiselt väljakutsetele vastu astuda.» 

Eesti hariduse kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen märkis, et eksperdid hindasid kõrgelt Pallase õppejõudude loomingut ning nende panust linnakeskkonna kujundamisel.

«Samas ei ole loomepõhine uurimistöö veel jõudnud kõrgkooli vereringesse. See on ka täiesti mõistetav, sest loomepõhise uurimistöö või ka loomingulisel praktikal põhineva loometöö traditsioon on alles kujunemisjärgus. Loodan väga, et välisekspertide soovitused aitavad kõrgkoolil uusi sihte seada,» tõdes Mattisen.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise.

Märksõnad
Tagasi üles