K, 7.06.2023

Keskkonnatervishoiu professor Hans Orru räägib inauguratsiooniloengul Eesti elukeskkonnast

Tartu Postimees
Facebook Twitter
Comments
Professor Hans Orru.
Professor Hans Orru. Foto: Andero Kalju

Teisipäeval kell 16.15 peab Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru ülikooli aulas inauguratsiooniloengu «Kuidas keskkond meie tervist mõjutab».

Keskkonnategurid mõjutavad kogu elukaare jooksul nii inimeste füüsilist kui ka vaimset tervist. Näiteks võivad ebasoodsate keskkonnamõjude tagajärjel sündida lapsed enneaegsena või väikese sünnikaaluga, mistõttu on neil järgnevatel eluetappidel enam kroonilisi haigusi, nende tervena elatud aastate hulk jääb väiksemaks ja nad surevad nooremalt, kui võiksid.

Hans Orru sõnul on iga viienda haigestumise puhul tähtis osa meid ümbritseval keskkonnal. «Keskkonnateguritest suurima mõjuga on õhusaaste, mis põhjustab Eestis igal aastal enam kui tuhat varajast surma,» ütles professor. Suurt tervisemõju avaldavad ka järjest suurenev keskkonnamüra ja kliimamuutuste tõttu sagenevad kuumalained.

Inauguratsiooniloengul tutvustab Hans Orru seda, kui tervislik on Eesti elukeskkond, milliste negatiivsete ohuteguritega kokku puutume, kuidas need meie tervist mõjutavad ja mil viisil saab nende mõju vähendada.

«Väga tähtis probleem Eesti tervisevaldkonnas on ebavõrdsus: näiteks on idavirumaalaste oodatav eluiga enam kui neli aastat lühem kui harjumaalastel. Seda mõjutavad nii keskkonnasaaste kui ka halvenenud elukeskkond laiemalt, sealhulgas ebavõrdne juurdepääs elukohalähedastele rohealadele,» rääkis Orru.

Hans Orru on lõpetanud 2003. aastal Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal ja omandanud samas 2005. aastal rahvatervise kutsemagistri kraadi. Seejärel siirdus ta Umeå ülikooli, kus kaitses 2009. aastal doktoriväitekirja. 2007. aastast on ta töötanud Tartu ülikoolis lektori ja kaasprofessorina ning 2022. aastast on ta keskkonnatervishoiu professor. Aastast 2010 on Hans Orru ka Umeå ülikooli külalisteadur ja aastatel 2017–2019 oli ta külalisprofessor Kesk-Aasia meditsiiniülikoolides.

Hans Orru peamine uurimisvaldkond on õhusaaste, kliimamuutuste, müra ja teiste keskkonnategurite mõju tervisele. Ta on püsivalt avaldanud teadustulemusi nii kõrgetasemelistes teadusajakirjades kui ka Eesti meedias ja osalenud otsustuskogudes. Ta on võtnud eksperdina osa arengukavade ja mõjuhinnangute koostamisest, kuulub Tartu ülikooli kestliku arengu keskuse eksperdikogusse ning on rahvusvahelise kliimapaneeli (IPCC) kuuenda mõjuhinnangu kaasautor.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles