Esimesel trimestril mõõdetakse loote pea ja keha pikkust, mis antud juhul on 6,2 sentimeetrit ning on igati normis 12 nädala ja nelja päeva vanuse loote kohta. Loote kogupikkust mõõta ei saa, kuna jalad on enamasti kõverdatud. 
Esimesel trimestril mõõdetakse loote pea ja keha pikkust, mis antud juhul on 6,2 sentimeetrit ning on igati normis 12 nädala ja nelja päeva vanuse loote kohta. Loote kogupikkust mõõta ei saa, kuna jalad on enamasti kõverdatud. Foto: TÜk Radioloogiakliinik

Tartu ülikooli kliinikumi lastekardioloog Silvia Virro ei oska vastata küsimusele, miks tuhandest siia ilma sündinud lapsest just kümnel on südamerike. Loodus otsustab nii. Eestigi kohta saab öelda, et kui eelmisel aastal sündis 13 000 uut inimest, siis umbes 130-l neist oli kaasas südamerike.

Kaasasündinud südamerikete nädala mõte on tõsta inimeste teadlikkust südamerikete olemasolust, nende jälgimise ja ravimise vajadusest ning võimalustest.