Jekaterina Žiljajeva: Kuidas vältida patareisid prügis?

, Tallinna ülikooli politoloogia magistrant
Copy
Jekaterina Žiljajeva, Tallinna ülikooli politoloogia magistrant
Jekaterina Žiljajeva, Tallinna ülikooli politoloogia magistrant Foto: Erakogu

Tallinna ülikooli erialasid lõimiva uuendusaine raames uuriti inimeste harjumusi koguda patareisid ja väikeakusid, et selgitada peamised põhjused, miks Eesti elanikud koguvad patareisid ja akusid liigiti või mis on need põhjused, kui seda ei tehta.

2020. aasta andmete järgi oli Eestis patareide ja akude kogumise määr 29 protsenti. Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi järgi pidi kantavate patareide ja akude jäätmete kogumise määr olema 2012. aastaks vähemalt 25 protsenti ja 2016. aastaks vähemalt 45 protsenti. Seega oli Eesti eeldatud kogumismäärast 16 protsendi võrra maas ning on üks Euroopa kehvimaid sel alal. Aga miks?

Selgus, et kes veel patareisid ja akusid liigiti ei kogu, oleksid valmis oma harjumusi kõige tõenäolisemalt muutma, kui liigiti kogumise lahendused oleksid neile mugavamad. Pakuti välja, et kogumiskastid võiksid olla lähemal, näiteks kortermaja prügimajas teiste konteinerite juures või isegi trepikojas. Samuti lisati, et kogumiskaste võiks olla rohkem ja need võiksid olla kergesti leitavad, nagu näiteks taaraautomaadid.

Harjumusi paneks muutma seegi, kui patareide liigiti kogumisest tekiks võimalus kasu saada või kui liigiti mitte kogumisele oleks kehtestatud sanktsioonid. Näitena toodi pandipakendi kogumise süsteemi ja nii-öelda tagatisraha saamise võimalust, samuti trahvide kehtestamist või pereliikmete sundi.

Vastajate arvates aitaks kogumisharjumusi märgatavalt muuta ka suurem teadlikkus keskkonnaohtudest ja taaskasutamise võimalustest. Nad märkisid, et kui oleks kindlus, et patareisid käideldakse õigesti ja materjale taaskasutatakse, siis võiks see panna kogumisharjumusi muutma.

Selgus, et meil on väga suur mure ühe korra kasutatavate e-sigarettidega, neid ei osata utiliseerida. Arvestades nende plahvatuslikku levikut viimastel aastatel, on meil vaja selgelt informeerida tarbijaid nende kogumise võimalustest. Suureks murekohaks võib pidada väikeakude liigiti kogumist, kuna tarbijate teadlikkus, millistes seadmetes on väikeakud, võiks olla palju suurem.

Märksõnad

Tagasi üles