Ave Jaakson (vasakul), Ülle Valvar ja Margit Rosental-Tustit (paremal) püüavad maailmale selgitada, miks ei pea füüsiline puue jätma inimest elu äärealadele nukrutsema.
Ave Jaakson (vasakul), Ülle Valvar ja Margit Rosental-Tustit (paremal) püüavad maailmale selgitada, miks ei pea füüsiline puue jätma inimest elu äärealadele nukrutsema. Foto: Margus Ansu

Margit Rosental-Tustit saab tööl käia ainult tänu sellele, et tal on isiklik abistaja. Paradoksaalsel kombel seisneb Margit Rosental-Tustiti töö selles, et ta koordineerib mittetulundusühingus Händikäpp isikliku abistaja teenust neile, kes samuti kas füüsilise või nägemis- või kuulmispuude tõttu vajavad oma elu elamisel isiklikku abistajat.

Isiklik abistaja suurendab puude tõttu füüsilist kõrvalist abi vajava täisealise inimese toimetulekut ja osalemist elu igas valdkondades.