E, 30.01.2023

Aasta jooksul lõppes tööleping 14,5 protsendil õpetajatest

Liisa Salekešina
Aasta jooksul lõppes tööleping 14,5 protsendil õpetajatest
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Peamised põhjused, miks õpetajad töölepingu lõpetamist taotlesid, olid töökoha, elukoha vahetus, pensionile minek, tervislikud põhjused ning mõningatel juhtudel ka haridustee jätkamine doktorantuuris.
Peamised põhjused, miks õpetajad töölepingu lõpetamist taotlesid, olid töökoha, elukoha vahetus, pensionile minek, tervislikud põhjused ning mõningatel juhtudel ka haridustee jätkamine doktorantuuris. Foto: Margus Ansu

Tartu linna haridusosakond viis jaanuaris läbi kiirküsitluse Tartu linna 22 üldhariduskooli seas. Küsitluses päriti eelkõige õpetajate töölt lahkumise arvu ja põhjuste kohta 2021/2022 õppeaastal.

Perioodil 1. september 2021 kuni 31. august 2022 töötas Tartu koolides 1234 õpetajat ning sama ajavahemiku jooksul lõpetati tööleping 179 õpetajaga. See tähendab, et aasta jooksul lõppes tööleping 14,5 protsendil õpetajatest.

Haridusosakonna ülevaatest selgub, et suure osa töölepingu lõpetamistest moodustasid tähtajalised töölepingud. Nimelt võivad koolid sõlmida õpetajaga, kes ei vasta veel kvalifikatsiooninõuetele, tähtajalise töölepingu üheks aastaks. Nii lõppes 2021/2022 õppeaastal 74 õpetaja tööleping.

Kui arvestada asjaolu, et samade õpetajatega võidi sõlmida uus tähtajaline tööleping uueks õppeaastaks, jäi õpetajate kaadrivoolavuse protsent eelmisel õppeaastal haridusosakonna hinnangul kümne protsendi piiresse.

94 inimese tööleping lõppes õpetaja enda algatusel. Peamised põhjused olid töökoha või  elukoha vahetus, pensionile minek, tervislikud põhjused ning mõningatel juhtudel ka haridustee jätkamine doktorantuuris. 

Poolte kokkuleppel lõppes seitse töösuhet, põhjusteks olid tervis, õpingud või tööülesannetega mitte hakkama saamine.

Neljal juhul lõpetati tööleping tööandja poolt, neist ühel juhul koondamise tõttu ja ühel juhul lõppes leping töötaja surma tõttu.

Küsitletud õpetajatest viisteist leidsid, et õpetajate tööjõu voolavus on pikema perioodi vältel sarnane, nagu oli 2021/2022 õppeaastal. Seitsme koolidirektori arvates oli eelmisel õppeaastal õpetajate kaadri voolavus siiski suurem kui varasematel aastatel. Põhjustena toodi välja, et õpetajate hulgas on suurenenud tervislikel põhjustel lahkunud õpetajate arv, samuti on kasvanud lahkujate arv seoses paremate töötingimustega teistes koolides või suundutakse teisele töökohale, mis on töötaja elukohale lähemal.

Märksõnad
Tagasi üles