Tartu volikogu algatas südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu

Tartu Postimees
Copy
Tartu keskpark, kuhu peaks rajatama südalinna kultuurikeskus.
Tartu keskpark, kuhu peaks rajatama südalinna kultuurikeskus. Foto: Kristjan Teedema / Postimees

Tartu volikogu otsustas täna 29 poolthäälega algatada südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise. Otsus võimaldab ka valmistuda rahvusvahelise arhitektuurivõistluse väljakuulutamiseks, kavakohaselt tuleva aasta algul.

Arutelu oli põhjalik ja opostisioon kordas küsimustes ka varasemaid kahtlusi sellise hoone kavandamiseks just nüüd, kriisi ajal, ja just keskparki aadressil Vanemuise 1. Opositsioonierakonnad hääletasid eelnõu vastu, vastuhääli kogunes 18.

Detailplaneeringu eesmärk linnavõimude selgitusel on nüüdisajastada planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks, ehitada alale kultuurikeskus, rekonstrueerida Vabaduse puiestee, Uueturu, Poe ja Küüni tänav ning leida terviklahendus koos Emajõe-äärse rohealaga.

Nii detailplaneering kui ka arhitektuurivõistlus peavad järgima muinsuskaitse eritingimusi, mis muu hulgas esitavad vajaduse ajalooline Kauba tänav taastada jalakäijate tänavana või markeerida avalikus ruumis.

Koos detailplaneeringuga soovib linnavalitsus algatada ka keskkonnamõju strateegilise hindamise, et välja selgitada kavandatava tegevusega kaasneda võivad mõjud keskkonnale ning töötada välja meetmed keskkonnamõju leevendamiseks ja võimalikult väikse jalajälje jätmiseks.

Haljastuspõhimõtete määramisel tuleb arvestada, et vähemalt pool pargist peab säilima rohealana. Kaaluma peab võimalusi alal kasvavate väärtuslike puude säilitamiseks, leidma lahendused asendusistutuseks ja tagama rohevõrgustiku elementide omavaheline sidusus (Toomemägi, Emajõgi, kaldapealsed).

Südalinna kultuurikeskus on Tartu linnale ja kogu Lõuna-Eesti piirkonnale oluline kultuuriasutus, kuhu tulevad ruumid Tartu linnaraamatukogule ja Tartu kunstimuuseumile, lisaks kavandatakse sinna sündmuskeskus, väärtfilmikino, Eesti rahvusringhäälingu Tartu stuudio, toidukohad ning väikeses mahus muid hoone funktsioonidega sobivaid ruume, mis aitavad hoonet üleval pidada.

Volikogu andis ka heakskiidu kultuurkapitaliga südalinna kultuurikeskuse rahastamislepingu sõlmimisele. Riigikogu otsustas 2021. aasta septembris, et Tartu südalinna kultuurikeskus on riiklikult tähtsa kultuuriehitisena esimesel positsioonil, riigi toetust jaotab vastavalt pingereale Eesti Kultuurkapital.

Tartu volikogu lubas linnavalitsusel sõlmida kultuurkapitaliga lepingu südalinna kultuurikeskuse väljaarendamise toetuse saamiseks. Kultuurkapital finantseerib keskuse rajamist 67 protsendi ulatuses, Tartu panus on 33 protsenti. Kultuurikeskuse hinnanguline maksumus koos käibemaksuga on 88,4 miljonit eurot, seda korrigeeritakse ehitushinnaindeksiga enne kultuurikeskuse ehituslepingu sõlmimist 2026. aasta teises pooles.

Rahastamislepingu sõlmimist toetas 29 volikogu liiget, vastu oli 15.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles