Lapsevanemad: kohus viitas valla otsuse sisulistele vigadele

Pühajärve põhikool. FOTO: Arhiiv / Valgamaalane

Pühajärve kooli õiguste eest võidelnud hoolekogu liige Teet Reedi ütles, et lapsevanemad on tänase kohtuotsusega väga rahul, sest Tartu halduskohus on otsuse teinud eelkõige sisulistest kaalutlustest lähtudes.

«Konsulteerisime advokaadiga ka, tema vaatas materjalid üle ja toonitas, et kohus ei ole tähelepanu pööranud mitte lihtsalt menetlusvigadele, mida vald tegi – nendele osutati alles viiendas järjekorras. Esimeses järjekorras pööras kohus tähelepanu sisulistele vigadele: see tähendab õigusele haridusele, õigusele inimestel kaasa rääkida neid puututavate asjade otsustamisel ja nii edasi. Nii et see on väga-väga suurepärane otsus,» ütles Reedi Postimehele.

«Meie hinnangul on kohus asja väga põhjalikult kaalunud, süvenenud materjalidesse ja on olnud meiega väga lähedasel seisukohal, et omavalitsus ei saa lihtsalt juhuslikele ideedele tuginedes inimestest üle rullida ja nende elu puudutavaid otsuseid langetada ilma, et ta kaaluks seda, mis see kaasa toob.»

Pühajärve kogukond lootis, et kohtu otsus julgustab ka teisi kogukondi võitlema oma õiguste eest. «Kohus lõi olulise pretsedendi öeldes selgelt välja, et nii oluliste otsuste tegemisel nagu on kooli sulgemine tuleb elanike arvamus ära kuulata,» teatas kogukonna liige Margit Prede. «Oluline on ka, et kohtu hinnangul tuleb rahalise kokkuhoiu argumendile lisaks arvesse võtta nii kooli tugevus, demograafiline olukord kui ka laste õigus saada kodulähedalt parimat haridust.»

Tartu halduskohus tühistas täna Otepää vallavolikogu mullu 23. novembril tehtud otsuse, mille järgi pidanuks Pühajärve põhikool lõpetama tegevuse selle aasta 31. augustist.

Õigusemõistja hinnangul on otsus vastuolus Otepää valla haridusvõrgu arengukavaga aastateks 2011–2016 ja Valgamaa koolivõrgu arengukavaga aastateks 2009–2012. Kohus tõi ka välja, et vallavolikogu on haridusvõrgu ümberkujundamise peamiseks argumendiks toonud vajaduse saavutada majanduslikku kokkuhoidu, kuid otsus ega selle seletuskiri ei sisalda arvutuskäiku, kuidas sellise tulemuseni jõuti. Samuti ei saa kohtu hinnangul ainult majandusliku kokkuhoiu eesmärgist tuletada õigustust maakoolide sulgemisele.
 

Tagasi üles
Back