Vabaühenduste liidu juht Kai Klandorf ütles, et linnavalitsus peab tartlasi kõigis protsessides rohkem kaasama – nii kasvaks ka osalus kaasaval eelarvel.
Vabaühenduste liidu juht Kai Klandorf ütles, et linnavalitsus peab tartlasi kõigis protsessides rohkem kaasama – nii kasvaks ka osalus kaasaval eelarvel. Foto: Karmen Laur

Tartu kaasava eelarve rahvahääletusel on alati osalenud alla kümne protsendi elanikest, mis asjatundjate sõnul näitab, et tartlased ei tunne end kaasatuna ning sellepärast tuleks kaasava eelarve ülesehitust uuendada. Linnavalitsus ei pea aga hääletajate osalusprotsenti väikseks ning suuri muudatusi praegu kavas pole.

Kaasava eelarve võimalusi on tartlased saanud kasutada 2013. aastast eesmärgiga soodustada kogukondade koostööd, leida lahendus mõnele murekohale ja parandada elanike arusaama linnaeelarvest.

Populaarseim võidab