Mart Herman: toome looduse oma ellu tagasi

, tartlane, omaaegne metsandusjuht
Copy
Mart Herman
Mart Herman Foto: Ülle Harju

Looduskeskkonnas valitseb üleekspluateerimise tõttu skisofreeniline olukord, ühiskonda hoiavad koos majandus- ja rahandusmudelid, mis tihti on vastuolus loodusseaduste, biosfääri seaduspärasustega. Inimene kultuurikandjana näeb ennast eraldi, ainsana subjektina. Ta käsitleb keskkonda ja eluvorme objektina, lõputu ressursina ning on pimestatud lõputu kasvu võimalikkusest lõplikus ruumis. Loodussemiootikute nägemuses on meil maad võtmas looduskultuuritus, kollektiivne enesetapp.

Olukorra kriitilisusele üleilmses plaanis juhtis 2021. aasta kevadel tähelepanu ÜRO keskkonnaprogrammi aruanne «Rahu tegemine loodusega». Aruande avamisel sõnas ÜRO peasekretär Antonio Guterres, et inimkond peab enesehävituslikku ja mõttetut sõda loodusega.

Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030 on omal kohal ettepanekuga, et toome looduse oma ellu tagasi. Resolutsioonis käsitletakse ulatuslikult looduse kaitsmist ja taastamist Euroopa Liidus, seda üldises maakasutuses, põllu- ja metsamajanduses, mere ja magevee ökosüsteemides, aga samuti linnade ja linnalähedaste piirkondade haljastamisel.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles