K, 5.10.2022

Irja Alakivi: park või parkla?

Irja Alakivi
, Tartu volikogu keskkonnakomisjoni liige, Eesti 200
Irja Alakivi: park või parkla?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Irja Alakivi
Irja Alakivi Foto: Tairo Lutter

Olenemata aegadest ja valitsustest on Toomemäge kui Tartu linna üht akadeemilist sümbolit suudetud au sees hoida, tema ajaloolisi, kultuuriloolisi ja loodusväärtusi parimal viisil esile tuua, nende püsimise eest hoolt kanda. Toomemägi on nii loodus- kui muinsuskaitse all. Suuremahulise ettevõtluse toomine Toomemäele tema kõige pühamasse kohta ajaloolise katedraali müüride vahele rikub pöördumatult Tartu olulisima vaatamisväärsuse ja ajaloomälestise, katedraali autentse ilme.

Riigil ning kohalikul omavalitsusel, aga ka mälestise konkreetsel valdajal on kohustus kultuurimälestisi ja muinsuskaitsealasid ning neid ümbritsevaid kultuuri- ja loodusväärtusega keskkondi säilitada võimalikult autentsena nii praegu elavale põlvkonnale kui ka järgmistele põlvkondadele.

Mälestisel, muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustikus sätestatut, arvestades muinsuskaitseseadusega. Ehitusseadustik sätestab asjatundlikkuse põhimõtte. Pädeval asutusel on õigus ja isegi kohustus keelduda ehitusloa andmisest, kui kavandatav ehitis ei vasta detailplaneeringule, projekteerimistingimustele, riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule, ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele või muudele avaõiguslikele kitsendustele.

Märksõnad
Tagasi üles