Lektor Merle Varik (seisab) näitab, mis kõik on välja mõeldud, et hooldatav võiks ise paremini hakkama saada. Näiteks varbavahede puhastaja, nööpide kinnipanija! Kas omastehooldajad üldse teavad, et need asjad on olemas?! Ei pruugi.
Lektor Merle Varik (seisab) näitab, mis kõik on välja mõeldud, et hooldatav võiks ise paremini hakkama saada. Näiteks varbavahede puhastaja, nööpide kinnipanija! Kas omastehooldajad üldse teavad, et need asjad on olemas?! Ei pruugi. Foto: Ragnar Peets

Tervishoiukõrgkooli lektorid Merle Varik, Eve-Merike Sooväli ja Janika Pael valmistuvad sel sügisel tegema omastehooldajate rakendusuuringut. Selle eesmärk on välja selgitada, mis teadmisi ja oskusi omastehooldajail veel vaja läheks, et hästi hakkama saada, terveks jääda ning et jaks ei lõpeks.

Lähedase hooldamise vajadus lööb perekonna elukorralduse segamini ja võib seda mõjutada pika aja jooksul.

Kommentaarid
Copy