Elva männikut täidavad juba praegu metsakollide karjed ja naerumöirged, sest kohalik Lendteater teeb ühes metsatukas agaralt «Nukitsamehe» proovi.

Elva männimetsa täidavad juba praegu metsakollide karjed ja naerumöirged, sest kohalik LendTeater teeb ühes tukastikus agaralt «Nukitsamehe» proovi.