Lasteaiad ja koolid on streigi ajal lahti

Tiia Teppan.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Järgmisel kolmapäeval on suuremal osal Tartu lastest rõõmupäev, sest õpetajate streigi tõttu kooli minema ei pea. Vajaduse ja soovi korral peab laps aga pääsema nii kooli kui lasteaeda.

Koolilapsed on üldjuhul iseseisvad ja ka nooremad saavad kodus omapäi kenasti hakkama, kuid hoopis teine lugu on lasteaialastega.

Noorsootöötajana õpetajate nõudmisi toetav lapsevanem Heidi-Maarja Melts rääkis, et on kuulnud, et tema poja lasteaia Klaabu õpetajad streigivad 7. märtsil, aga ametlikku infot pole veel tulnud.

Nende peres pole tehtud lõplikku otsust, mida peaaegu viieaastase poisiga streigipäeval peale hakata. Õnneks on Meltsil võimalus poeg tööle kaasa võtta, aga tervet päeva väikemees kontoris vastu ei pea ning ema arvas, et kolmapäevaks tuleb ilmselt lapsehoidja leida.

Nii lihtsalt ei lähe

Tartu haridustöötajate liidu esimehe Kalle Kalda sõnul on üle poole Tartu lasteaedadest lubanud streigis osaleda, täpseid ja lõplikke andmeid aga veel ei ole. Sama kinnitas ka Tartumaa haridustöötajate liidu esimees Lii Siim. «Koolid ja lasteaiad teatavad väga pikkamööda,» ütles Siim.

Abilinnapea Tiia Teppan ütles, et ükski kool ega lasteaed ei saa ilma haridusosakonna loata lihtsalt niisama uksi kinni panna, direktorid peavad hoolitsema, et lastel oleks vajadusel koht, kuhu tulla.

Tema sõnul peavad streigis osalevad lasteaiad jätma vähemalt mõne rühma avatuks või siis jõudma kokkuleppele mõne teise, lähedal asuva lasteaiaga. Kindlasti tuleb vanemaid streigipäevade töökorraldusest võimalikult vara teavitada.

Kuna viimane päev toetusstreigis osalemisest teatada on reede, siis jääb nii linna haridusosakonnal, lapsevanematel kui ka haridusasutustel endil kõige korraldamiseks ja alternatiivi leidmiseks vähe aega.
Tähtvere lasteaia direktor Eike Oras ütles, et tema sai kinnituse streigi kohta esmaspäeval, kuid praegu ei ole tal veel osalevate õpetajate nimekirja.

Orase sõnul ei ole tal veel kindlat tegevusplaani. Kui peaks selguma, et järgmisel kolmapäeval streigivad tõesti kõik õpetajad, palutakse lapsevanematel võimalikult paljud lapsed koju jätta ning teavitatakse probleemist ka haridusosakonda.

Elvas juba korras

Elva lasteaia Õnneseen töötajad kavatsevad streikida kõik kolm päeva, kuid selleks ajaks avatakse valverühmad.

Direktor Kersti Mihailov rääkis, et praegu kogutakse lapsevanematelt infot, kui palju lapsi peab streigi ajal kindlasti lasteaeda tulema. Sellest sõltub, kas avada üks või kaks rühma. Kuigi streik põhjustab lapsevanematele ebamugavust, on nad olnud Mihailovi sõnul seni kõik väga toetavad ja ühtegi paha sõna pole kuuldud.

Tööseisaku ajal on lasteaias kohal kuus inimest ning kui vaja, tuleb ka lisa, sest linnavalitsus on lubanud personaliga toetada. Mihailov arvas siiski, et ehk saadakse hakkama omal jõul.

Koolid on lahti

Kõik Tartu linna üldhariduskoolid olid eilseks teada andnud oma plaanist streigis osaleda, suurem osa küll vaid esimesel päeval, 7. märtsil.

Kaheks päevaks jätavad töö Miina Härma ja Tamme gümnaasiumi õpetajad, kolm päeva kestab streik Jaan Poska gümnaasiumis ja Mart Reiniku koolis. Nii Härma kooli direktor Ene Tannberg kui Reiniku kooli direktor Toomas Samm rääkisid, et mingeid erilisi plaane streigipäevadeks pole.

Samm kinnitas, et streigi ajal lapsed kooli tulema ei pea. «Eks me töötame siin lastehoiuna,» kinnitas ta, et muidugi ei jäeta ühtegi kohale tulnud õpilast ukse taha.

Riigikoolidest oli eilseks Tartumaalt ennast streigiks üles andnud vaid Nõo reaalgümnaasium, ülejäänud ilmselt ei ühine.

Streigis osalejad
• Tartu linnas osalevad kõik 20 munitsipaalkooli, kutsehariduskeskus ja Tartu Erakool.
• Maakonna koolidest oli streikimisest eilseks märku andnud 19, neist kümme streigivad kolm päeva.
• Linna streikivate lasteaedade kohta lõplik info puudub, kuid praeguseks on endast ametiühingule teada andnud rohkem kui pooled. Maakonna lasteaedadest streigivad üsna kindlasti kaheksa, neist pooled kolm päeva.

Tagasi üles