Tartu koolidest ja lasteaedadest kaob venekeelne õpe (1)

Tartu Postimees
Copy
Annelinna gümnaasiumi kaob lähima nelja aasta jooksul venekeelne õpe.
Annelinna gümnaasiumi kaob lähima nelja aasta jooksul venekeelne õpe. Foto: Margus Ansu

Tartul valmis aastate 2022–2025 eestikeelse hariduse tegevuskava, mille eesmärk on sujuv üleminek eestikeelsele haridusele Tartu linna viies haridusasutuses nelja aasta jooksul.

Eestikeelse hariduse tegevuskava sihiks on 2025/2026 õppeaastaks minna eestikeelsele haridusele üle Annelinna gümnaasiumis, Puškini koolis ja Kellukese, Annikese ning Mõmmiku lasteaedades.

Hea stardipositsioon

«Kõigil noortel peab olema võrdne võimalus eneseteostuseks ja ühiskonnaelus osalemiseks. Eestikeelne haridus aitab lastel ja noortel lõimuda eesti kultuuri- ja väärtusruumi, annab võrdse võimaluse osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata järgmise haridustaseme õpinguid juba täielikult eesti keeles. Tartul on hea stardipositsioon, sest eesti keele õpet on Tartu kakskeelsetes koolides ja lasteaedades arendatud kogu aeg,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski lisas, et Tartu linna tegevuskava eesmärgid on kooskõlas riikliku tegevuskavaga, mis näeb ette ülemineku eestikeelsele õppele 2035. aastaks. «Eestikeelse hariduse küsimus on väga oluline kogu Eestis ning ühiskond ootab praegu selgelt, et selle teemaga aktiivselt tegeletaks,» lausus Kaplinski.

Kava elluviimisel tehakse tihedat koostööd koolide, lapsevanemate ja ekspertidega. Eesti keelt õpitakse keelekümbluse abil, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist ilma lapse emakeelt kahjustamata.

Õpetajatele toetus

Tartu koolides juba praegu edukalt toimivale kogemusevahetustele lisaks võetakse järgmistel aastatel Tartu haridusvõrgus laiemalt fookusesse muukeelse õppija toetamine siinses kultuuri- ja keeleruumis.

Linna tegevuskava elluviimiseks kavandatakse igal aastal ligi 350 000 eurot, mida kasutatakse uute töökohtade loomiseks, õppevaraks, koolitusteks ning keele- ja kultuuriõpet toetavaks tegevusks.

Samuti makstakse kõigis viies haridusasutuses alates 2022/2023. õppeaastast lisaks  lähtetoetust esimesele töökohale tööle tulevatele kvalifikatsiooninõuetega õpetajatele ja tugispetsialistidele, kelle eesti keele oskuse tase on vähemalt C2. Lähtetoetuse täpsemad tingimused töötatakse välja 2022. aasta sügisel.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles