Tartu maakohus mõistis endisele vallavanemale tingimisi karistuse

Eili Arula
, ajakirjanik
Copy
Aivar Soop mõisteti 2018. aastal korruptsioonisüüdistuses õigeks, nüüd jäi ta aga maakohtus süüdi riigihanke menetlusnõuete rikkumises.
Aivar Soop mõisteti 2018. aastal korruptsioonisüüdistuses õigeks, nüüd jäi ta aga maakohtus süüdi riigihanke menetlusnõuete rikkumises. Foto: Kristjan Teedema

Tartu maakohus tunnistas täna, 16. mail endise Tartu vallavanema Aivar Soobi süüdi riigihanke menetluse nõuete rikkumises ning kolmandate isikute kasuks rahaliste vahendite omastamises.

Süüdistus puudutas enam kui kuue aasta tagust aega, mil Aivar Soop oli veel Tartu vallavanem ning tema juhtimise ajal viidi läbi Raadi korrastustööde hange. 

Kohus hindas tõendatuks, et Aivar Soop pani vallavanemaks olemise ajal toime riigihanke menetluse nõuete rikkumise menetluses osalejale eelise andmise eesmärgil. Kohus leidis, et Soop jagas riigihanke meelevaldselt osadeks, et kolme Tartu vallas aset leidva niitmistöö hinnad ei ületaks kokkuvõttes lihthanke piirmäära ning esitas seejärel ebatäpse ning eksitava sisuga hinnapäringud kolmele ettevõttele, kellest kahe esindajad olid eelnevalt Soobi kaudu informeeritud niitmistööde tegelikust mahust. Seega seadis Soop eesmärgiks kahe ettevõtte eelistamise.

Veelgi selgemalt väljendus kohtu hinnangul aga Tartu toonase vallavanema eesmärk eelistada üht ettevõtet teistele kahes suulises sõlmitud lepingus Raadi endise sõjalennuvälja alal asuvate kaponiiride niitmistööde tegemiseks. Kohtus ilmnes, et Soop jättis kaponiiride niitmistööde osas hanke korraldamata ning tunnistas seda menetluse käigus ka ise.

Soobi ja tema kaitsjate argumente selle tegemata jätmiseks ei pidanud kohus aga põhjendatuks. «Kohus leidis, et Aivar Soop, rikkus riigihanke osadeks jagamise keelu põhimõtet ja eiras selle tulemusel riigihanke teostamiseks kehtestatud korda,» seisis kohtuotsuses.

Kohus leidis, et Raadil valla ja ka eraomandis olevate maade niitmistöö telliti turuhinnast kõrgema hinnaga ja ka lammusprojektid telliti valla raha kasutades turuhinnast kõrgema hinnaga.

Kohus rõhutas, et vallavanemal on kohustus tegutseda valla huvidest lähtuvalt. «Aivar Soop pööras aga tahtlikult talle usaldatud vallale kuuluva vara ebaseaduslikult kolmandate isikute kasuks, sõlmides teadlikult tehingud, millega viis Tartu vallast raha välja ning lasi korrastada erakinnistuid,» seisis kohtuotsuses.

Toime pandud kuritegude eest mõistis kohus Aivar Soobile rahalise karistuse summas 10 885 eurot ja 50 senti. Seda raha ei pea aga Soop välja käima, kui ta eipane kahe aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus ei pidanud põhjendatuks ega proportsionaalseks kohaldada Aivar Soobile lisakaristusena keeldu töötada avaliku ülesande täitmist nõudval ametikohal. Kohus selgitas, et süüdimõistmise aluseks olevad teod on toime pandud ligi 6 aastat tagasi ning varasemalt teda kriminaalkorras karistatud pole. Samuti on ta vallale vabatahtlikult hüvitanud tekitatud kahju.

Tartu valla vahendite omastamise süüdistuses kolmanda isiku kasuks loobus prokurör süüdistusest episoodis, mis puudutas võsalõikustööde tellimist kolmanda isiku kasuks 500 euro ulatuses. Seega mõistis kohus Soobi ses episoodis õigeks.

Täiendavalt tuleb Aivar Soobil 30 päeva jooksul otsuse jõustumisest arvates tasuda menetluskulud summas 1608 eurot ja 20 senti.

Aivar Soobil on võimalik otsus vaidlustada ja kaevata see edasi ringkonnakohtusse. Soop kinnitas, et kaebab otsuse igal juhul edasi. «Ei saa sellega nõus olla ja süüdi ei tunnista, seega kaebame edasi,» sõnas Soop.

Tagasi üles