Kambja vallavalitsus ootab elanike tagasisidet üldplaneeringu ja keskkonnamõju aruande kohta

Tartu Postimees
Copy
Üldplaneering koostatakse Kambja valla haldusterritooriumil ühtlase ja tervikliku arengu saavutamise suunamiseks.
Üldplaneering koostatakse Kambja valla haldusterritooriumil ühtlase ja tervikliku arengu saavutamise suunamiseks. Foto: Kambja vallavalitsus

15. juunini saab esitada arvamusi Kambja valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu kohta. Arvamusi saab esitada nii posti teel, elektronipostiga kui veebilehel.

Üldplaneering koostatakse terve Kambja valla haldusterritooriumil ühtlase ja tervikliku arengu saavutamise suunamiseks 15 aasta perspektiivis. Uus üldplaneering muudab kõige rohkem endise Ülenurme valla territooriumil kehtivat üldplaneeringut. Ühe suurema muudatusena kavandatakse vähem arendusalasid. Teine suurem muudatus on, et tehakse ettepanek olemasolevate külade ja alevike lahkmejoonte muutmiseks ning uue küla moodustamiseks. Samuti on üldplaneeringuga muudetud ehitustingimuste määramise aluseid.

Vallavanem Argo Annuk ütles, et elanike tagasiside uuele üldplaneeringule aitab anda valla arengule lisahoogu. «Tegemist on valla ühe olulisima alusdokumendiga, selles pannakse paika meie ruumilise arengu põhijooned, mis mõjutavad meid aastaid ja millest saavad alguse meie järgmised olulised tegevused kodanike eluolu parendamisel. Mida rohkem tagasisidet vallaelanikelt saame, seda parem, sest see aitab saavutada ühiselt seatud eesmärki,» jätkas Annuk.

Arvamusi eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku jooksul (16.5–15.6)

1. tavakirjaga aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik (61714 Tartumaa)

2. elektronpostiga vald@kambja.ee

3. veebilehel www.kambja.ee

Üldplaneering koosneb nii kaardimaterjalist kui seletuskirjast. Tervikpildi saamiseks on vajalik tutvuda mõlemaga veebiaadressil www.kambja.ee/koostatav-uus-uldplaneering.

ÜP koostamise kõrval viiakse läbi ka KSH, selles hinnatakse riske, mida võivad põhjustada ebasoodsad keskkonnamõjud, kui nendega piisavalt ei arvestata üldplaneeringu elluviimisel.

Pärast avaliku väljapaneku lõppu toimuvad avalikud arutelud, mille aegadest, asukohtadest ning viisist informeeritakse eraldi.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles