Ettevõte tutvustas Tamme gümnaasiumis uut küberõppe plaani

Tartu Postimees
Copy

Osaühing CTF Tech korraldas kolmapäeval Tartu Tamme gümnaasiumi õpilastele võistluse, mille käigus pidid õpilased lahendama elulisi ohuolukordi, mis võivad igaüht kübermaailmas varitseda.

CTF Tech on huvitatud koostööst õppeasutustega, sest asus hiljuti looma mängulist digiõppeplatvormi, mille abil saab lastele ja noortele jagada teadmisi, kuidas ennast ja oma kodu kaitsta järjest kasvavate küberohtude eest. Kolmapäevases mängus murti pead lihtsamat sorti mõistatustega, mis on sarnased nendega, mida hakatakse tulevikus läbi mängima loodavas e-õppe keskkonnas.

CTF Tech teatas pressiteate vahendusel, et tegi hiljuti uuringu, millest selgus, et 88 protsenti õpilastest ja õpetajatest hindavad praegu koolides pakutavat küberõpet ebapiisavaks. Koguni 97 protsenti vastanutest arvas, et õpe võiks olla mängulisem ja praktilisem selleks, et igapäevaelus hõlpsamini küberohtusid ära tunda ning nendega toime tulla.

Ettevõtte üks kaasasutajaid, ka lauljana tuntud Karl-Erik Taukar rääkis, et neil on kavas rahvusvaheliste rahastusprogrammide toel välja arendada koolidele selline eestikeelne e-õppe tööriistakast, mis vastaks nii õpetajate kui õpilaste vajadused. «Näiteks hakkavad noored ülesannete lahendamise käigus tuvastama veebihaavatavusi: otsivad piltide sisse peidetud infot ja omandavad esimesi krüpteerimisteadmisi, et oma digikäitumine turvalisemaks muuta,» selgitas Taukar. «Needsamad noored eetilised häkkerid kaitsevad tulevikus nii iseennast kui ka oma lähedasi, samuti laiemalt oma riiki. Paraku ei tunne küberkuritegevus piire ja heade poolel on meid alati liiga vähe,» lisas ta.

CTF Techi juht Marki Tihhonova-Kreek märkis omakorda, et elementaarsed oskused, kuidas end küberruumis kaitsta, peavad kuuluma iga lapse ja noore baasteadmiste juurde. «Just selleks tahame teha koostööd koolide ja omavalitsustega üle Eesti ning lisaks uuele e-õppe platvormile välja koolitada ka piirkondlikud kübersaadikud, kes igas linnas ja vallas vastutaks selle eest, et seda õpet pidevalt noortele ja õpetajatele korraldataks.»

Digõppeplatvormi väljatöötamist rahastab Euroopa majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostööprogramm.

Tagasi üles