Sõnakas füüsikaprofessor tähistab 90. sünnipäeva

Tartu Postimees
Copy
Nikolai Kristoffel
Nikolai Kristoffel Foto: Erakogu

Laupäeval saab 90-aastaseks rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud Eesti füüsik professor Nikolai Kristoffel.

Juubilari akadeemiline karjäär algas aspirantuuriga kohe pärast Tartu ülikooli lõpetamist 1955 cum laude teoreetilise füüsika erialal. Füüsika-matemaatika kandidaadi kraadi sai ta 1959. aastal samuti Tartus. 1967. aastal järgnes sellele füüsikadoktori väitekirja kaitsmine toonases Leningradis.

Tartu ülikooli füüsikainstituudis töötas Kristoffel alates ülikooli lõpetamisest kuni 2018. aastani. Aastatel 1976−1997 juhtis ta seal tahkiseteooria sektorit ja laborit. Ühtlasi oli ta õppejõud, algul assistendi ja hiljem professorina. Ta on tegutsenud külalisprofessori ja uurijana ka Stuttgardi, Karls- ruhe, Milano ja Kenti ülikoolis ning Max Plancki tahkiseuuringute instituudis Stuttgardis.

1997. aastast on Nikolai Kristoffel Tartu ülikooli emeriitprofessor.

Oma uurimistöös tahkiseteooria erinevates valdkondades, nagu defektidega kristallid, struktuursed faasisiirded ja ferroelektrikud, kristallvõre lokaalne dünaamika, tahkiste spektroskoopia ja optilised efektid ning ülijuhtivus, on ta saanud silmapaistvalt olulisi tulemusi. Need on kajastunud rohkem kui kolmesajas teaduspublikatsioonis ning paljudes ettekannetes rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.

Professor Kristoffel on algatanud mitmeid uurimissuundi, mida nüüd jätkavad tema õpilased ja juba ka õpilaste õpilased. Tähtis on olnud tema panus teadustöö ja rahvusvaheliste teadusürituste organiseerimisse. Ta on ka Euroopa teaduste ja kunstide akadeemia liige ning teda on autasustatud mitme riikliku teaduspreemiaga.

Ühtlasi on Nikolai Kristoffel silma paistnud males. Näiteks on ta kuulunud kirimales Eesti koondisse ja aastal 2000 andis rahvusvaheline kirimaleföderatsioon talle rahvusvahelise seeniormeistri tiitli.

Nikolai Kristoffeli kolleegid ütlevad, et tegu on sõnaka ja ühiskondlikult väga aktiivse inimesega, kes ei pelga oma seisukohti otsesõnu välja öelda ja kes alati peab vajalikuks seista teaduse põhiväärtuste eest. 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles