K, 29.11.2023

Vahur Kollom: põhimääruskomisjoni loomise huvitav ajend

, erakonna Eesti 200 Tartu osakonna juht
Facebook
Comments
Vahur Kollom
Vahur Kollom Foto: Kristel Vask

Tartu linnavolikogu moodustas 17. veebruaril ajutise põhimääruskomisjoni, valis esimehe ja aseesimehe ning määras komisjoni liikmed. Põhjusi oli mitu. EKRE esitas menetlusse eelnõu rahvaküsitluste korrast ja märkis põhimääruskomisjoni kokkukutsumise vajadust. Kuid teine põhjus, kuidas linnavõim on aastaid kontrollinud iseennast, on huvitavam.

Seaduse kohaselt tagab volikogu sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise kohalikus omavalitsuses. Siseauditeerimise üldine töökorraldus on vaja aga ette näha linna põhimääruses. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ehk KOKSi järgi esitab linnapea siseaudiitori kandidaadi heakskiitmiseks linnavalitsusele, kes esitab selle volikogule, et saada ametisse nimetamiseks nõusolek. Siseaudiitor koostab eelarveaastaks tegevusplaani, mille linnavalitsus kiidab heaks ja esitab volikogule kinnitamiseks. Volikogu kuulab ära revisjonikomisjoni seisukoha ja kinnitab siseaudiitori tegevusplaani linnaeelarve vastuvõtmise päevaks. Oluline on, et neid seaduse tingimusi täites on volikogu kaasatud.

Tartus on küll siseaudiitor ja sisekontrolli osakond, kuid siseauditeerimise üldist töökorraldust ei ole ära märgitud linna põhimääruses.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles