T, 7.02.2023

Advokatuuri teenetemedali teenis kolm vandeadvokaati, kellest kaks on Tartu ülikooli professorid

Tartu Postimees
Advokatuuri teenetemedali teenis kolm vandeadvokaati, kellest kaks on Tartu ülikooli professorid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
vandeadvokaat Liina Linsi saamas teenetemedalit advokatuuri esimees Jaanus Tehverilt.
vandeadvokaat Liina Linsi saamas teenetemedalit advokatuuri esimees Jaanus Tehverilt. Foto: Eesti Advokatuur

Advokatuuri üldkogul pälvisid Eesti advokatuuri teenetemedalid Paul Varul, Liina Linsi ja Ain Alvin. Paul Varul on Tartu ülikooli tsiviilõiguse emeriitprofessor, Ain Alvin pikaaegne õigusteaduskonna õppejõud. Teenetemedal anti ka advokatuuri eelmisele kantslerile Kristel Voltenbergile.

Vandeadvokaat Ain Alvin on olnud kauaaegne Tartu ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, kes loeb õppeainet «Juristi kutse-eetika», mis käsitleb peamiste õiguselukutsete rollikäitumist ja kutsestandardit. Ain Alvin kaitses magistritöö teemal «Advokaadi kutse-eetika õigusteoreetilised alused». Ta on olnud Eesti advokatuuri aseesimees (2004–2010), eetika- ja metoodikakomisjoni liige (2003–2004), teadus-metoodikakomisjoni liige (2001–2003) ja teadus-metoodikanõukogu liige (1998–2001).

Vandeadvokaat ja Tartu ülikooli tsiviilõiguse emeriitprofessor Paul Varul on õigusteadlase ja -praktikuna andnud väga kaaluka panuse õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Ta oli justiitsminister aastail 1995–1999, kui Eesti õigussüsteemi üles ehitati ning on aidanud kaasa Eesti teadusliku õiguskirjanduse tekkimisele ja jätkuvale väljaandmisele, sest on olnud mitme olulise seaduse kommenteeritud väljaannete koostaja. Ta on olnud Eesti pankrotiseaduse üks peamiseid autoreid ja justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertkomisjoni esimees.

Liina Linsi on vandeadvokaadina tegutsenud alates 1992. aastast ning alates 1995. aastat panustanud advokatuuri toimimisse aukohtu liikmena. Ta osales advokatuuri eetikakoodeksi kommentaaride koostamises. Klientide õiguste kaitse kõrval on ta tegev ka Eesti kunsti- ja rahvakultuuripärandi kaitsel, on kuulunud Eesti kunstimuuseumi sihtasutuse ning Anu Raua ja tema vanemate pärandi säilitamiseks loodud Raudvara sihtasutuse nõukogudesse. Advokatuur esitas Liina Linsi 2017. aastal ka riikliku teenetemärgi kandidaadiks.

Kristel Voltenberg oli advokatuuri kantsler aastatel 2007 kuni 2017 ning ta panustas nende kümne aasta jooksul oluliselt advokatuuri toimimisse ja arengusse. Tema eestvedamisel jõudis advokatuuri kantselei uude ajastusse nii kõiki liikmeid puudutava asjaajamise korrastatuse, IT-lahenduste kui ka advokatuuri organitele pakutavate tugiteenuste kaudu, mis täna tunduvad kõikidele iseenesestmõistetavad. Kristeli sotsiaalne närv ja silmapaistev ühiskondlik aktiivsus oli katalüsaator paljudele advokaatidele pro bono tööks ja vähekindlustatud inimeste toetamiseks. Muu hulgas oli tal oluline panus selles, et 2010. aastal koos lastekaitse liiduga käivitati heategevuslik nõustamisprojekt «Hea nõu lastega peredele», mis toimib tänaseni.

Märksõnad
Tagasi üles