Väljaveotraktor seisis Käo metsa juures eelmisel esmaspäeval mõnikümmend minutit pärast seda, kui RMK oli kohtu korraldusel puude langetamise ajutiselt seisma pannud.
Väljaveotraktor seisis Käo metsa juures eelmisel esmaspäeval mõnikümmend minutit pärast seda, kui RMK oli kohtu korraldusel puude langetamise ajutiselt seisma pannud. Foto: Sille Annuk

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) soovib Elva Käo metsas teha lageraiet, mis aga paljude kohalike elanike ja looduskaitsjate sõnul peaks jääma tegemata. Seetõttu esitas MTÜ Päästame Eesti Metsad Tallinna halduskohtule kaebuse ja taotles metsale esmast õiguskaitset. Kohus rahuldas taotluse osaliselt ja peatas 17 metsateatise kehtivuse kuni praegust haldusasja lõpetava lahendi jõustumiseni.

Sama määrusega jättis kohus ka kaebuse suhtes lõpliku otsuse tegemata.

Mitmekordne riigilõiv