Ringkonnakohus jättis rahuldamata Oliver Kruuda kaebuse

Copy
Oliver Kruuda.
Oliver Kruuda. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Tartu ringkonnakohus jättis rahuldamata võlgnik Oliver Kruuda kaebuse tema kohta käiva pankrotimääruse vaidlustamiseks. Kohus leidis, et Kruuda põhihuvide kese asub Eestis, vaatamata tema Iirimaal viibimisele.

Kruuda vaidlustas Tartu maakohtu oktoobris tehtud pankrotimääruse täies ulatuses, rõhutades, et maakohus kohaldas ebaõigesti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust maksejõuetusmenetluse kohta

Kruuda väitis, et Iiri kohus kuulutas tema pankroti välja 28. juunil 2021. aastal, seega puudus maakohtul pädevus põhimaksejõuetusmenetluse alustamiseks. Lisaks tõi Kruuda välja, et kuna on elanud vähemalt üle kuue kuu Iirimaal, on seal ka tema põhihuvide kese ning maksejõuetusmenetluse läbiviimise pädevus kuulub Iirimaa kohtule.

Tartu ringkonnakohus asus seisukohale, et pankrotimenetluses kohaldatakse Eesti õigust. Ringkonnakohus jättis muutmata Tartu maakohtu 19. oktoobri määruse, millega kuulutati välja Kruuda pankrot.

Ringkonnakohtu arvates tuleb käesolevas asjas Oliver Kruuda põhihuvide määramisel arvestada sellega, et tema kohustused on tekkinud pikaajalisest äritegevusest Eestis. Pärast kohustuste tekkimist ei ole ta püüdnud leida lahendusi, vaid on enda asukohta varjanud ja kohustustest püüdnud kõrvale hiilida. Ringkonnakohus selgitas, et Kruuda varjas oma asukoha andmeid erinevates pooleliolevates kohtumenetlustes, ka käesolevas menetluses.

Samuti ei selgitanud Kruuda kohtule Iirimaale kolimise asjaolusid ega põhjendanud, miks ta varjas Eestis nii kohtu kui oma võlausaldajate eest Iirimaale kolimise fakti ning Iirimaal Iiri kohtu eest, et talle on Eestis nimetatud ajutine haldur.

Ringkonnakohus leidis, et Kruuda on rikkunud Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest tulenevat võlausaldajate teavitamiskohustust eesmärgiga varjata oma asukohta. «Olukorras, kus Kruuda lahkus Eestist Iirimaale, et hoida kõrvale kohustuste täitmisest, ei saa ringkonnakohus asuda seisukohale, et võlgniku põhihuvide kese ei ole Eestis,» märkis ringkonnakohus otsuses. Eelnevast tulenevalt on maakohus tuvastanud õigesti Kruuda põhihuvide keskme asumise Eestis ja Tartu maakohtu Põlva kohtumaja on kohtualluvuselt pädev kohus võlgniku põhimaksejõuetusmenetlust läbi viima.

Kokkuvõtvalt nõustis ringkonnakohus maakohtuga, et Kruuda hoidis kõrvale kohustuste täitmisest, varjas end võlausaldajate eest ja eelduslikult just sel eesmärgil lahkus Eestist.

Varasemal perioodil on ta võõrandanud talle kuuluva vara oma lähikondsetele, sealhulgas seotud äriühingutele. Kruuda pankrotihoiatuse vastuvõtmisest kõrvalehoidumise eesmärgiks on olnud lükata pankroti väljakuulutamist edasi kuni vara tagasivõitmise tähtaegade möödumiseni.

Tagasi üles