Indrek Ranniku: Tartu on väga selgelt teadvustanud kliimamuutuste riske (2)

, Tartu ruumiloome osakonna linnaplaneerija
Copy
Indrek Ranniku
Indrek Ranniku Foto: Margus Ansu

Muidugi on Mart Hermani käsitletud teemad globaalsed, valusad, ärevad ja tõstatatud murest linnakeskkonna pärast. Püüan leevendada kirjas tooni andvat vastandumist linna plaanidega ja selgitada mõnd esile tõstetud murekohta. Keskenduks siiski vaid kliimamuutustega kohanemise ja riskide leevendamise küsimustele uues üldplaneeringus. Et nimetatud teemavaldkond on üldplaneeringus käsitletud justkui puudulikult.

Tegelikult on linn viimaste aastate jooksul kliimamuutuste temaatikaga tegelenud väga laiapõhjaliselt ja vastu on võetud oluline strateegiline raamdokument Tartu linna energia- ja kliimakava «Tartu energia 2030». Palun lugege seda, see seab linnale päris võimsad eesmärgid.

Elurikkuse osas on üldplaneeringus sätestatud olulised üldsuunised. Planeeringus on märgitud, et elurikkal linnaloodusel on palju hüvesid, muu hulgas inimese tervise ja heaolu tagamine ja parendamine, muutuvatest ilmastikuoludest tingitud riskide maandamine ning kliimaeesmärkide saavutamine. Mullastik, õhustik, veestik, taimestik ja loomastik moodustavad igas paigas unikaalse elustiku. Kõik see kokku loob eeldused linnalooduse elurikkuse soodustamiseks ja selle säilimise tagamiseks.

Tagasi üles