Erimeelsused Delta õppehoone üle viisid ülikooli riigi vastu kohtusse

Henn Uuetoa
, ajakirjanik
Copy
Droonifoto Tartu ülikooli Delta õppehoonest.
Droonifoto Tartu ülikooli Delta õppehoonest. Foto: Kristjan Teedema

Tartu ülikool esitas 11. novembril Tallinna halduskohtule kaebuse, sest pole nõus riigi tugiteenuste keskuse (RTK) seisukohaga, et ülikool on teinud Delta õppekeskuse ehitushanke väljakuulutamisel vea.

RTK nägi eksimusena hanketingimustes olnud nõuet, mille järgi peab elektritööde eest vastutaval isikul olema A-klassi pädevustunnistus. RTK leidis, et selline nõue piiras põhjendamatult Euroopa Liidu liikmesriikide pakkujaid ning ei andnud kõigile võrdseid võimalusi hankes osalemiseks. Seetõttu otsustas RTK pidada kinni 10 protsenti projekti rahastusest ehk nõuda tagasi 1 509 888,17 eurot.

Lähtuvalt seadusest

Ülikool aga ei nõustunud RTK otsusega ning kujundas eile ühise seisukoha ja esitas Tallinna halduskohtule kaebuse. Ülikool selgitas teates, et kvalifitseerimistingimused kehtestati vastavalt nõuetele. Täpsemalt tõi Tartu ülikooli kantsler Kstina Vallimäe välja, et Delta keskuse ehitamisel oli tarvis teha kindlaid elektritöid, mida Eesti seadusandluse järgi tohib juhtida vaid A-klassi pädevusega isik.

Nii pididki kõik valdkonnas tegutsevad välisriigi pakkujad mõistma, et oma kompetentsuse tõestamiseks oli tarvis taotleda Eestis kutsekvalifikatsiooni tunnistus. «Isikute erinev kohtlemine ei saa olla õigusvastane, kui selline kohustus tuleneb seadusest,» märkis Vallimäe.

Ühtlasi ei olnud Eestis võimalik selliseid elektritöid teha üksnes välisriigi samaväärse dokumendi alusel. 

Vallimäe sõnul lähtus ülikool sedasi hanke korraldamisel enne 2017. aasta 1. septembrit kehtinud riigihangete seadusest. Selle järgi oli ülikoolil kohustus nõuda pakkujatelt konkreetset elektritööde A-klassi pädevustunnistust ja kontrollida selle olemasolu juba pakkumuste esitamise ajal. 

Algul roheline tuli

Vallimäe sõnul polnud kõnealuse hanke vastu huvi ühelgi välispakkujal – piiri tagant ei registreerinud keegi end riigihankele ega esitanud hanke kohta ühtegi küsimust.

Ülikool tõi muu hulgas välja ka selle, et umbes pool aastat pärast hanke väljakuulutamist teavitas rahandusministeerium uutest juhistest.

Need juhised selgitasid, millistel tingimustel planeeritakse edaspidi kontrollide käigus finantskorrektsioone tegema hakata. Seejärel tegi rakendusüksus toetuse kasutamise kohta ka esmase kontrolli ning kinnitas, et ülikooli hankes olev pädevusklassi nõue ei piira kvalifitseerumist.

Nii leiabki ülikool, et Delta õppehoone hankes ning ehitusel pole rikkumist korda saadetud.

Tagasi üles