L, 1.04.2023

Riigikohtus lüüa saanud Elva isamaalased muutsid kaebuse sisu ja läksid valimiskonkurente eemaldama halduskohtusse

Armas Riives
, reporter
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Koalitsiooni läksid valimised võitnud Isamaa, seitse mandaati saanud EKRE ja kaks kohta saanud Keskerakond.
Koalitsiooni läksid valimised võitnud Isamaa, seitse mandaati saanud EKRE ja kaks kohta saanud Keskerakond. Foto: Margus Ansu

Riigikohtus kaotuse saanud kolm Isamaa erakonna nimekirjas Elva vallavolikokku pürgivat kandidaati muutsid kaebuse sisu ja esitasid nüüd kaebuse Tartu halduskohtule koos esialgse õiguskaitse taotlusega.

Nimelt soovivad nad kohustada Elva valda muutma rahvastikuregistris Urmas Kruuse, Kertu Vuksi (Reformierakond), Marika Saare ja Maano Koemetsa (valimisliit Sinu Elva Vald) elukoha aadressi, sest nood ei ela tegelikult Elva vallas. Nii kõrvaldaksid kaebajad konkurendid valimistelt. Et seaduse järgi lahendab kohus esialgse õiguskaitse taotluse viivitamata, peab Elva vald kohtule aru andma kuni esmaspäeva, 4. oktoobri hommikuni kell 10.

Isamaa nimekirjas kandideerivad Vahur Jaakma, Mati Miil ja Maigi Keerd esitasid algul kaebuse vabariigi valimiskomisjonile, et eemaldada kandidaatide hulgast kaheksa konkurenti, sest nad ei ela Elva vallas. Saanud valimiskomisjonilt eitava otsuse, pöördusid nad edasi riigikohtusse.

Kaheksast sai neli

Ka kõrgem kohus ei andnud kaebajatele õigust, kuid märkis, et kohalikel valimistel kandideerijate tegeliku elukoha ja rahvastikuregistri andmete kokkulangemist tuleb kontrollida, seda peab tegema aga kohalik omavalitsus, mitte valimiskomisjon.

Isamaa nimekirjas kandideerib Elva vallavolikokku Vahur Jaakma.
Isamaa nimekirjas kandideerib Elva vallavolikokku Vahur Jaakma. Foto: Margus Ansu

Samas leidis riigikohus, et volikokku kandideerijate rahvastikuregistrisse kantud elukoha ja tegeliku elukoha lahknemine pole õiguslikult lubatav. Ühtlasi oli riigikohtu seisukoht, et kui rahvastikuregistri ebaõige kanne rikub kaebajate õigusi, võivad nad esitada kaebuse halduskohtule, et kohustada omavalitsust kannet parandama. Halduskohtul on kaebajate õiguste efektiivseks kaitseks võimalik muu hulgas kohaldada esialgset õiguskaitset.

Kaebajad nii ka tegid ja paluvad nüüd kohaldada esialgset õiguskaitset ning peatada eelnimetatud isikute kohta rahvastikuregistrisse tehtud elukoha aadressi kannete kehtivus ja täitmine, mille kohaselt isikute elukoht asub Elva vallas, kuni halduskohtumenetluses menetlust lõpetava lahendi jõustumiseni.

Kui alguses soovisid kaebajad kõrvaldada kaheksa konkurenti, siis Tartu halduskohtusse pöördumisel jäi neid alles poole vähem, neli.

«Ülejäänutega võis tekkida küsimus, et meie tõendid või väited ei ole piisavalt vettpidavad,» ütles Vahur Jaakma.

Kaebajate hinnangul on täpsemalt tegemist nii-öelda poliitturismiga: tuntud inimesed registreerivad end valimiste eel elama omavalitsustesse, kus nad tegelikult ei ela. Kaebajate sõnutsi moonutab aga selline praktika valimistulemusi ja läheb vastuollu põhiseadusega, sest kohaliku elu küsimuste lahendamine peab jääma kohalikele elanikele, kes on konkreetse omavalitsusega piisavalt seotud ning tunnevad kohalikku elu ja vajadusi.

«See on esmakordne juhtum Eestis, sellega tuleb lõpuni minna ja saada tuleviku suhtes  selgus – kas me legaliseerime poliitturistid või peab seadusandja tegema neis asjades täpsustuse,» ütles Jaakma. «Rahvastikuregistri andmetega saab manipuleerida, selles mõttes vajab see asi klaarimist.»

Valimisliidu Sinu Elva Vald nimekirjas kandideerib Elva vallavolikokku Marika Saar.
Valimisliidu Sinu Elva Vald nimekirjas kandideerib Elva vallavolikokku Marika Saar. Foto: Sille Annuk

Üks, keda Isamaa liikmed valimistelt tahavad kõrvaldada, on valimisliidu Sinu Elva Vald liige ja Elva abivallavanem Marika Saar.

«See, kus ma päriselt magan, on eraeluline küsimus ja ma pole mingi poliitturist,» ütles ta. «Olen viimased seitse aastat pühendanud end ainult Elva valla heaks. Arvan, et see võiks jääda valijate, mitte konkurentide otsustada, kas ma olen kogukonna liige ja piisavalt aus ja väärikas, et hääli saada,» sõnas Saar.

«Et kaheksast on alles jäänud neli, näitab, et nad on välja valinud konkreetsed isikud, võibolla oleme meie kõige suuremad ja ohtlikumad konkurendid neile,» ütles Saar.

Et Isamaa liikmed püüavad tõestada konkurentide tegelikke elukohti, tõstatas Saar seepeale küsimuse, et kui seaduspärane üldse on tegeleda tõendite kogumisega kellegi elukoha kohta.

«See on justkui ebaseaduslik jälitustegevus, see nõuab omaette õiguslikku analüüsi,» lisas ta.

Elva vallasekretär Salle Ritso ütles, et vald saab lähtuda vaid rahvastikuregistri kandest ning muul moel pole võimalik elukohta kontrollida. Ritso ei pea võimalikuks, et kohus kaebajatele õiguskaitse annaks, sest kui praegu on vaid üks seltskond, kes kaebab, siis põhimõtteliselt võivad homme teha järgmised samalaadse kaebuse.

«Ja kõikidele antakse õiguskaitse? Nii ei toimukski Eestis valimisi,» sõnas Ritso. Ühtlasi lisas ta, et hetkel ei ole alust väita, et tegeliku elukoha ja rahvastikuregistri kande lahknemine kuidagi riivaks kaebajate õigusi. «Eks kohus otsustab,» võttis ta kokku.

Pada sõimab katelt

Ritso sõnas, et kuigi praegu on võetud sihikule vaid mõned konkreetsed isikud, siis tõenäoliselt on igal pool Eestis valimisnimekirjad selliseid inimesi täis. «Füüsiliselt ei ole võimalik minna kellegi ukse taha ja kontrollida, kas ta ikka elab seal,» ütles ta.

Elva vallavanemale Heiki Hansenile (RE) jääb arusaamatuks Isamaa liikmete püüdlus muul moel kellegi tegelikku elukohta välja selgitada, kui seda on rahvastikuregister. Seda enam, et tema sõnul on sihikule võetud just need kandidaadid, kes on olnud vallale väga pühendunud ja palju head korda saatnud.

«Nendesamade kaebajate enda nimekirjas on suurusjärk neljandik inimesi, kes on sarnaselt samasse juhtumisse kvalifitseeritavad – ütleks, et pada sõimab katelt,» sõnas vallavanem.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles