R, 30.09.2022

Põltsamaa kool esitas ministeeriumile ja terviseametile koolide avatuna hoidmiseks rea ettepanekuid

Lenel Karu
, reporter
Põltsamaa kool esitas ministeeriumile ja terviseametile koolide avatuna hoidmiseks rea ettepanekuid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Selle aasta septembrist liidetakse kõik Põltsamaa valla koolid Põltsamaa ühisgümnaasiumiga. 
Selle aasta septembrist liidetakse kõik Põltsamaa valla koolid Põltsamaa ühisgümnaasiumiga. Foto: Sille Annuk

Reedel esitasid Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula, õppejuht Kaija Kits ja õppejuht Maive Noodla avaliku pöördumise haridus- ja teadusministeeriumile ning terviseametile ettepanekutega, kuidas koole paremini avatuna hoida ja kontaktõpe säilitada.

Põltsamaa ühisgümnaasium oli üks esimesi koole Eestis, kes tänavusel õppeaastal koroonaviiruse leviku tõttu koolikeskkonnas läks alates 13. septembrist kogu põhikooliga kaheks nädalaks juhendatud e-õppele ehk distantsõppele.

«Distantsõppe eesmärk oli katkestada tekkinud nakkusahelad, kuid kool sattus ühe suure segaduse keskele, mis väljendus selles, et lapsevanematel oli teadmine, et sel õppeaastal distantsõpet ei tule. Üldsusele jäi arusaamatuks, kes otsustab distantsõppele mineku üle ja millistel juhtudel seda üldse teha võib. Põltsamaa ühisgümnaasium on oma kogemuse põhjal teinud lühikese kokkuvõtte ja koolil on mõned ettepanekud, mis aitaksid hoida koole avatud ja kontaktõppel,» seisab tänases pöördumises haridus- ja teadusministeeriumile ning terviseametile.

Millised on koolijuhtide ettepanekud?

1. Lihtsustatud eneseisolatsiooni tingimused on olenemata vanusest ühesugused. See tähendab, et lihtsustatud eneseisolatsiooni jaoks on COVID-19 viiruse lähikontaktsuse korral vajalik olenemata õpilase vanusest esimesel võimalusel teha kiirproov ja 72 tunni möödudes PCR-proov. Prooviandmisest keeldumise korral kehtivad õpilasele tavapärased eneseisolatsiooni reeglid ja õpilane ei saa sellel ajal jätkata haridusasutuses käimist.

2. Palume terviseameti robotkõnes välja jätta lause, kus lähikontaktse lapse vanemale öeldakse, et laps võib haridusasutuses käimist jätkata ilma lisatestimiseta. Selle teadmise põhjal ei anna lapsevanemad kahjuks nõusolekut oma lapse testimiseks, ent võrreldes varasemaga on praegu alla 12-aastaste õpilaste testimine lapsevanema nõusolekul lubatud.

3. Samuti palume muuta haridus- ja teadusministeeriumi haridusasutustele mõeldud juhistes punkti, kus on öeldud, et alla 12-aastased lapsed võivad lähikontaktsuse korral jätkata haridusasutuses käimist ja ei pea proove tegema.

4. Haridus- ja teadusministeeriumi välja töötatud nõusolekulehed vaktsineerimiseks ja prooviandmiseks on eraldi ja mõeldud ka alla 12-aastaste õpilaste vanematele. Praegu on need ühel vormil. Väga paljud lapsevanemad on vaktsineerimise teemal tundlikud ja kardavad, et nende lapsi vaktsineeritakse koolis ilma lapsevanema nõusolekuta. Vaktsineerimise nõusolek on mõeldud alates 12. eluaastast õpilastele, prooviandmise nõusolekud on vajalikud ka alla 12-aastastele õpilastele.

5. Lapsevanemate nõusolekulehed testimiseks on terveks õppeaastaks ja see on nõusolekulehel kirjas. Kuna juhise järgi tuleb haigusjuhtumi korral teha koroonaproov esimesel võimalusel, ei saa kool selleks vajalikke nõusolekuid lastevanematelt piisavalt kiiresti kätte.

6. Palume kõik COVID-19 viiruse juhtumitega seonduva dokumentatsiooni, teavitamise, nõusolekute küsimise ja testimise korraldamise suunata koolitervishoiuteenuse osutajale. Koolidel on väga suur koorem lähikontaktsete õpilaste tuvastamisel ja andmete edastamisel terviseametile. Saame oma kogemusest öelda, et sellega ei tegele koolitervishoiuteenuse osutaja. Nimekirju paneb kokku ja edastab kool. Samuti organiseerib kool esimesel võimalusel kiirtestimise, kus testija on kooliõde, aga kõik muu sellega seonduv (nõusolekulehed, õpilaste nimekirjad, kontrolltestimisel käimise/mittekäimise üle jne) on kooli teha ning kool tellib ka PCR-testimise vajalikule arvule õpilastele. Lisaks soovivad juhtumist ja vajalikust kiirtestimisest teada saada lapsevanemad, ka neile edastab info kool. Terviseameti teavitused õpilase lähikontaktsusest võtavad üsna kaua aega ja tihtipeale on reaalses koolielus olukord, kus ühe koolipäeva lõunal saabub teade, et koolis on COVID-19 viiruse juhtum, mille tõttu on vaja koostada nimekiri, edastada see terviseametile ja korraldada juba järgmiseks hommikuks lähikontaktsete õpilaste kiirtestimine. Terviseamet saab koolilt nimekirja mõne tunni möödudes, sest kontaktide kaardistamine suures koolis võtab aega ja nad ei jõua lähikontaktseid õpilasi / nende vanemaid enne järgmist hommikut veel informeerida. Põltsamaa ühisgümnaasiumis oli ka päevi, kus tuli päeva jooksul kümme teadet COVID-19 viirusega nakatunud õpilastest. Seetõttu peame ka selle eelinfo jagamist järgmise hommiku kiirtestimise kohta ise tegema, sest soovime, et kiirtestimist mitte lubavad lapsevanemad ei saadaks oma lähikontaktseid lapsi järgmisel hommikul kooli. Juhtumist teavitab terviseamet kooli ja ei saa õpilase delikaatsete isikuandmete huvides öelda õpilase nime – see teeb lähikontaktsete kaardistamise kooli jaoks väga keeruliseks. Kui kogu COVID-19 viiruse juhtumikorraldus on kooliõel, siis saab terviseamet juhtumist koos õpilase nimega teavitada kooliõde, kellel on lubatud teada ka õpilaste terviseandmeid.

7. Koroonaproovid koolidele õpetajate ja õpilaste testimiseks hangib omavalitsus. Praeguses olukorras otsivad koolid ise infot testide hankimise kohta. On segane, kes proove ostab ja kes nende eest tasub, millised on piirmäärad. Proovide hankimisel tuleks arvestada õpilaste vanuse ja eripäraga. PCR-testimise puhul võimaldatakse ninaneelu proovile alternatiiviks kurguloputusvedelikuga tehtavat proovi, koolides kiirtestimisel võiks samuti see võimalus olla. Paljud lapsevanemad on andnud testimise nõusoleku tingimusel, et proov tehakse kurguloputusvedelikuga või süljeproovina.

8. Palume ühel ja samal päeval selgunud COVID-19 positiivsed õpilased suunata ühe terviseameti spetsialisti haldusesse. Parim lahendus oleks see, kui ühe kooli nakatunutega tegeleks üks spetsialist, kellel on ülevaade kogu kooli olukorrast. Praegu on nii, et ühe päeva jooksul tuleb kooli teade mitmest COVID-19 juhtumist ja nendega tegelevad erinevad terviseameti spetsialistid. See koormab kooli, kuna info tuleb vahendada mitmele ametnikule ja tervikpilt olukorrast terviseameti inspektoril puudub. Neil ei ole võimalik koole nõustada ega juhendada, sest nad ei tea isegi sel päeval ühes koolis olevate COVID-19 positiivsete juhtumite koguarvu, pikema perioodi vältel kujunenud haiguse levikut samuti mitte. Soovime tehtud ettepanekutega aidata kaasa koolide avatud hoidmisele ja COVID-19 viiruse leviku tõkestamisele.

Märksõnad
Tagasi üles