Linnamets pole tulundusmets

Heiki Hansen
, Elva vallavanem (RE)
Copy
Heiki Hansen, Elva vallavanem
Heiki Hansen, Elva vallavanem Foto: Jaak Jänes

Kuidas küll selgitada seda pealkirjas rõhutatud mõtet riigimetsa majandamise keskusele (RMK) ja riigile, kes näevad kõiki neile kuuluvaid metsakinnistuid kui tulu teenimise eesmärgil majandatavaid alasid? Ma ei ole põhimõtteline raiete vastane, sest metsade majandamine tulu teenimise eesmärgil on mõistetav, kuid linna ja tiheasustusalade metsadega on teine lugu.

Mind ajendas kirjutama asjaolu, et RMK edastas Elva vallavalitsusele teate sooviga kohtuda kohalike elanikega, arutamaks Elva linnas asuva Käo riigimetsa raieplaane.

Kõnealune mets oli arutelu all ka 2013. aastal, kui riik tegi maareformi toiminguid selle kinnistuga. Juba siis taotles Elva linn seda metsa munitsipaalomandisse, põhjendusega, et seda ei saa tulundada. Käo metsa tuleb käsitleda kui linna parki, haljas- või rekreatsiooniala. Kahjuks otsustas riik ikkagi anda kinnistu RMK-le.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles