Elva vallavalitsus ootab riigilt Käo metsa säilimist rohealana

Lenel Karu
, reporter
Copy
Elva vallavalitsus toetab igati Käo riigimetsa säilimist rohealana ning soovib, et riik loovutaks metsa Elva vallale.
Elva vallavalitsus toetab igati Käo riigimetsa säilimist rohealana ning soovib, et riik loovutaks metsa Elva vallale. Foto: Kristjan Teedema

RMK teatas sel nädalal, et Elva linnas asuvas Käo riigimetsas plaanitakse alustada metsatöödega. Elva vallavalitsus toetab igati Käo riigimetsa säilimist rohealana ning soovib, et riik loovutaks metsa Elva vallale.

Nimelt teatas RMK sel nädalal, et nad plaanivad alustada Elva linnas asuvas Käo riigimetsas metsatöödega. Seetõttu saatis Elva vallavalitsus ka RMK-le ametliku pöördumise.

Kohalikel elanikel on võimalik avaldada oma arvamust kuni 23. augustini ning avalik koosolek sel teemal toimub RMK esindajatega 12. augustil kell 10 Elva linnas Betooni tänaval. 

Elva vallavalitsuse pöördumine RMK-le planeeritavate metsatööde kohta:

Raietööd on planeeritud teostada Elva linnas, Elva metskond 260 (17001:001:0197) kinnistul. Praegu kehtiva Elva linna üldplaneeringu järgi on antud kinnistu määratud rohealaks.

Üldplaneeringu põhjal kuuluvad rohealadel asuvad metsad säilitamisele. Praegu koostamisel olevas Elva valla üldplaneeringus on ala samuti määratud rohealaks. Üldplaneeringu põhimõtte järgi on asulates ja asulate ümbruses paiknevad metsad elanikkonnale väärtuslikud nii esteetiliselt kui ka puhkeväärtuslikult ning planeeringus on kirjas nende majandamisele lisapõhimõtted.

Betooni tänava lõpus asub tehasehoone – kõnealune mets on puhverala tehase ja elamukruntide vahel. Samuti käivad kohalikud elanikud metsas tervisesporti tegemas ning mets on justkui rohekoridor koos Põllu tänaval asuva metsaga.

Elva linna väärtus on rohealade arvukus ja metsalinna miljöö, mis mõjub positiivselt inimeste heaolule ja tervisele. Elva valla jaoks ei ole tiheasustusaladel olevad metsad majandusmetsad, vaid neil on puhkeväärtus. Sellistes metsades näeme pigem hädavajalikku hooldusraiet metsa väärtuse tõstmiseks ja sanitaarse seisundi parandamiseks.

Metsaseaduse § 42 lg 5 p 3 järgi ei tohi raiuda planeeringuga linna kui asustusüksuse rohealaks määratud alal kasvavat metsa kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Praegu ei ole Elva vallavalitusele laekunud täpsemat infot planeeritavate metsatööde kohta, mistõttu ei saa vallavalitsus oma arvamust lõplikult kujundada.

Seetõttu soovib Elva vallavalitsus, et riik loovutaks kohalikule omavalitsusele Elva metskond 260 kinnistu ning annab sellega tagasi Elva vallale väärtusliku puhkemetsa, mida suudab vald suudab ise hooldada. Elva vallavalitsuse jaoks on arusaamatu, miks peaks see kinnistu kuuluma RMK-le, kui seda ei ole võimalik tulu saamise eesmärgil majandada. Kõnealune mets on olulise tähendusega nii linna elukeskkonna kui ka planeerimispõhimõtete jaoks.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles