Kaitseväe akadeemia ülemaks sai kolonel Vahur Karus

Kaitseväe akadeemias peetud pidulikul tseremoonial võttis kolonel Vahur Karus kaitseväe akadeemia juhtimise üle brigaadikindral Enno Mõtsalt.

«Kaks asja: hea haridus ja tahtmine võtta igas olukorras üle juhtimine, et suruda lahing võiduka lõpuni. Need on need kaks asja, mis on kaitseväe akadeemiat seni iseloomustanud ja see, millega me liigume edasi,» ütles kaitseväe akadeemia uus ülem-rektor kolonel Vahur Karus.

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm lisas, et kaitseväe akadeemial on oluline roll Eesti sõjateaduse arendamisel, et teha kaitsevägi paremaks ja võitlusvõimelisemaks. «Brigaadikindral Mõtsa panus selle rolli arendamisel on olnud suur. Suur tänu talle sellest!» ütles kindralmajor Palm.

«Viie aastaga on akadeemia teinud olulisi muutusi oma organisatsioonis, arendanud toiminguid ja optimeerinud juhtimist. See on olnud loomulik ja vajalik areng, mille suundumus on saanud alguse aastaid varem ning see jätkub aastaid hiljem,» ütles brigaadikindral Enno Mõts.

«Edulugusid, mille üle uhke olla, on mitmeid. Näiteks mainitud struktuurimuutus, läbitud institutsionaalselt akrediteering, sõjateaduse ja sõjameditsiini areng, presidendi institutsiooni kaasamine lõpuaktusele ning meie ajakirja «Academia Militaris» esmanumbri väljaandmine. Nimekiri jätkuks pikalt, kuid on kindel, et teiste struktuuriüksuste toeta ja koostööpartneriteta poleks me seda kõike saavutanud. Aitäh kõigile!» ütles brigaadikindral Mõts kokkuvõtlikult.

Brigaadikindral Enno Mõts juhtis kaitseväe akadeemiat alates 2016. aasta juulist ja jätkab teenistust kaitseväe peastaabi ülemana.

Kolonel Vahur Karus

Kolonel Vahur Karus on kaitseväes teenistuses 1993. aastast. Kolonel Karus on sõjaväelise hariduse omandanud Rootsi kuningriigis ja Ameerika Ühendriikides, teeninud Scoutspataljoni ülemana, kaitseväe juhataja sõjalise nõunikuna ning kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja asetäitjana. Enne kaitseväe akadeemia ülem-rektori ametikohale asumist oli kolonel Karus 1. jalaväebrigaadi ülem. Aastatel 2002–2003 osales ta välismissioonil Kosovos ning 2006–2007 Eesti kontingendi ülemana Afganistanis.

Kolonel Karust on tunnustatud rahvusvahelistes sõjalistes missioonides osalenu medaliga, maaväe ohvitseri kuldristiga, Scoutspataljoni teenetemärgiga, kaitseväe teenetemärgiga ning kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest.

Tagasi üles
Back