L, 9.12.2023

Mustvee rannajoont ehib uus muul

Tartu Postimees
Copy
Mustvee uus sadamakai.
Mustvee uus sadamakai. Foto: Erakogu

Reedel, 4. juunil avatakse Mustvees Peipsi järve ääres lõunamuuli esimene järk, mis valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetusel. Sadam pakub uut sildumiskohta 10 alusele.

Suurenev väikelaevade hulk ja veesõidukite liiklus Peipsi järvel on suurendanud veekogu keskkonnariske ning kasvatanud vajadust nüüdisaegse taristu järele, mis oleks varustatud keskkonnasäästlike rajatiste ja seadmetega. Need on ka ülesanded, mida Mustvee sadama arendamisel on silmas peetud.

«Täiustunud sadamaala on oluline piirkonna turismi ja ettevõtluse arenguks ning lisanud atraktiivsust kohalikku elukeskkonda. Lisaks uutele rajatisele on see piiriülene koostööprojekt loonud head eeldused turismiteenuste arendamiseks Peipsi järve piirkonnas,» lausus Mustvee abivallavanem Aive Tamm.

Lisaks muulile ja sildumiskohtadele on Mustvees piiriülese koostööna valminud kraanaplatvorm paatide ja jahtide vette laskmiseks, paigaldatud tuletõrjehüdrant ning ehitatud välja muuli valgustus ja elektriühenduspunktid.

««Common Peipsi 2» projekt keskendub veeturismi tõmbekeskuste võrgustiku arendamisele Peipsi järvel. Keskkonnasäästlikud sadamad järve Eesti poolel toovad piirkonda uusi külastajaid ning erinevaid turismi sihtrühmi. Tegemist on rahvusvahelise algatusega, mis lisaks infrastruktuuri arendamisele toetab inimestevahelist koostööd,» ütles «Common Peipsi 2» projektijuht Helena Musthallik.

«Common Peipsi 2» on üks neljast Eesti-Vene programmi toetatud suuremahulisest projektist. «Rõõm on näha et rahastatud sadamarajatised hakkavad valmis saama ning leiavad kasutust nii kohalike elanike kui ka turistide hulgas. Ootame põnevusega järgmiste objektide avamist nii Eesti kui Vene partnerite poolt,» sõnas Unda Ozolina, Eesti-Vene programmi sekretariaadi juhataja riigi tugiteenuste keskusest.

Mustvee lõunamuuli ehituse esimest järku kaasrahastas Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020 projekti «Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2» ehk «Common Peipsi 2» raames. Ehitustööde kogumaksumus oli ligikaudu 594 654 eurot, millest 391 248 eurot tuli Eesti-Vene programmist.

Värska vallavalitsuse juhitud projektis osaleb lisaks Mustvee vallavalitsusele veel viis partnerit Eestist ning kaks Venemaalt. Projekti kogueelarve on 5 199 139 eurot, millest 4 256 923 eurot tuleb Eesti-Vene programmist.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles