Toomas Haas: mida metsatööde kava lugedes silmas pidada?

, RMK Tartumaa metsaülem
Copy
Vooremäe suusaradade metsatööde kava projekti kohta saab lugeda RMK kodulehelt.
Vooremäe suusaradade metsatööde kava projekti kohta saab lugeda RMK kodulehelt. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees

RMK on avaldanud oma kodulehel kahe Tartumaal asuva kõrgendatud avaliku huviga (KAH) ala metsatööde kava projekti: Alatskivi aleviku ja Vooremäe suusaradadega piirnevate alade kohta. Neis tänaseks veel kinnitamata kavades oleme kirjeldanud oma vaate, kuidas ja millises tempos võiks nimetatud aladel metsatöid teha.

Metsaülemana ma tean, et nimetatud metsaosa on kohalikele inimestele erilise tähtsusega. Seda teadmist ning meile saadetud ettepanekuid arvesse võttes olen koostanud metsatööde kava projekti kümneks aastaks.

Kava alguses anname ülevaate vastaval alal kasvavast metsast: kui suur osa sellest on majandatav ja mittemajandatav, mis vanuses mets on ja mis puuliigid seal kasvavad.

Seejärel kirjeldame kavas, kuidas metsa lähema 10 aasta jooksul võiks majandada. Pööran tähelepanu, et see kava ei ole kinnitatud, vaid sellele saab tagasisidet anda ja ettepanekuid esitada. Raietööd on välja pakutud konkreetseteks aastateks ja kõiki raied ei pea tegema korraga.

Kavades on nimetatud eri raietüüpe, näiteks aegjärkne raie (AR) ja rohket kõneainet tekitanud lageraie (LR). Kokkuvõttes küsimus ei ole selles, mis nime all ja kui suurel pindalal metsas raieid tehakse.

Küsimus on selles, milline näeb raiutud ala välja peale raietegevust, kas seal on piisavalt valgust ja ruumi uute puude väljakasvatamiseks ning kuidas on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti sobitatud. Kultuuriliste, sotsiaalsete, ökoloogiliste ja majanduslike aspektide vahel on vaja leida kompromiss, et majandada metsa jätkusuutlikult.

Aegjärkse raie all peetakse silmas raiet, mille käigus puistu raie ala ulatuses hõrendatakse sellisel määral, et kasvama jääb umbes 30-40% praegu kasvavatest puudest. Puudevahelisel alal valmistatakse metsa pinnas ette uute looduslike puude kasvama minekuks. Kui kasvutingimused on rasked, siis on mõnes kohas ka puid sellistele aladele istutatud.

Lageraie ei tähenda KAH-aladel metsa täielikult lagedaks raiumist. Kui meil on silme ees lageraiealad üksikute säilikpuudega, siis KAH-aladel on võimalik ja ka vajalik neid säilikpuid jätta alale mitu korda rohkem. Iga raieliigi puhul on oluline säilitada elujõuline järelkasv ja laialehised puud.

Miks siis ikkagi ei raiuta alati nii, et metsa ilme säiliks senisel kujul? Uutele puudele ei jätku liiga tiheda metsa all arenemiseks piisavalt valgust ja toitaineid. Nende puudujäägi parandamiseks ei piisa ka sellest, kui uusi puid väljaraiutute asemele istutada.

Kui toitu ei jätku ja valgust on vähe, siis need noored puud hästi ei kasva. Vaja on kriitilist pindala lagedat ala, et uued, valgusnõudlikud puud hakkaksid edukalt kasvama. Metsa kasvatades peame alati raiuma lagedaks vähemalt sellise pinna, et uued puud suudaksid kasvama hakata.

Tulles seadusandluse juurde ja kasutades tööde kirjeldamiseks terminit lageraie, ei keela keegi metsaomanikul teha metsa väikeseid häile või raiuda puid hajali. Säilik- ja seemnepuudena on võimalik kasvama jätta palju rohkem puid kui seaduses lageraie korral nõutud.

Lageraie nime all tehtud raietööd võivad välja paista samamoodi nagu valikraie või mõne muu raieliigi korral tehtu, kui me seda soovime. Valik- ja turberaiete nime all tehtavad raied on enam seadusandlikult reglementeeritud, kasvama ei saa jätta rohkem kui nõutud.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles