Supilinna miljöösse kuuluvad kalossid

Jüri Saar
, reporter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Supilinn Tartus
Supilinn Tartus Foto: Margus Ansu / Postimees

Supilinnas tehtud küsitlusest nähtub, et enamik supilinlasi armastab oma linnaosa sellisena, nagu see on, ja suuri muutusi  pigem ei soovi.

Supilinna kui meeldiva ja väärtusliku elukeskkonna suhtes valitses vastanute hulgas pea täielik üksmeel. 99% vastanutest leidis, et neile meeldib Supilinnas elada, 96% nõustus väitega, et Supilinnas on rahulik elukeskkond ja 95% väitega, et elukeskkond on vaba ja sundimatu. Asumi õhkkonda peab supilinlikuks 96% vastajatest. Üks vastaja lisas täpsustuse: «Kalossides inimesed ei ole võõrkehad.»

Supilinna seltsi, Eesti Planeerijate Ühingu, Tartu linnavalitsuse ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali osalusel korraldatud küsitlusele vastas 286 inimest. Enam vastanuid oli vanuses 25–45 aastat ja kõrgharidusega.
Supilinna väärtuseks peeti enamasti kesklinna lähedust, lähiümbruses paiknevaid tervisespordiradu, säilinud terviklikku miljööd, ajaloolist hoonestust ja suuri rohelisi aedu.

Valdav osa vastanuist eelistas ka järgmiseks kümneks aastaks Supilinna elama jääda.

Ankeedis toodud võimalike ärakolimise põhjuste loetelust olid kasvavad kinnisvarahinnad/üürihinnad võimalikuks surveallikaks 9 protsendile vastanuist, naabrite jõukamaks muutunud elustiil 8-le, uue hoonestuse lisandumine 24-le, linnaosa lagunevad hooned 13-le ning sotsiaalsete probleemidega naabrid 29 protsendile vastanutest.

Uushoonestusega seotud teema oli vastajatele oluline, kuid tekitas erinevaid arvamusi. 47% vastanutest ei soovi Supilinna uusi maju, 53% soovib. 59% vastanuist sooviks, et Supilinna koliksid jõukamad elanikud, 41% ei soovi.

Ühel nõul ollakse soovis, et Supilinna elanikkond muutuks järjest teadlikumaks Supilinna eripärast, samuti selles, et uusi maju ei ehitataks kvartalisisestele õuealadele ja ajaloolistele aiamaadele.

Supilinna tihendamist ei poolda 83% vastanuist. Supilinna majade välisilme on 97 protsendile vastajaist tähtis. Väitega, et Supilinna ehitatavate uute hoonete välisilme peaks olema äratuntavalt tänapäevane, ei ole nõus 90% vastanutest, 83% nõustub väitega, et Supilinna ehitatavad uued hooned peaksid välisilmelt täielikult sobima olemasolevate hoonetega, järgides ajalooliste hoonete kujundust.

83% vastanuist nõustub, et Supilinnas on võimalik esile tuua linnaosale omane hoonetüüp, valdavaks võib pidada kuni kolmekorruselist maja.
 
75% vastanuist ei ole nõus väitega, et Supilinna ehitatavatel hoonetel võib kasutada ükskõik milliseid konstruktsioonimaterjale. Mõnevõrra vähem – 60% vastanutest – arvab, et uutel hoonetel peaks olema täispuitkonstruktsioon. 72% vastanuist ei ole nõus väitega, et Supilinna võiks rajada uusi tänavaid.

70% leiab, et Supilinna miljöö säilimise seisukohalt on oluline erinevat laadi elamispindade (üürikorterid, munitsipaalelamispinnad, eraomand) olemasolu.

Tagasi üles