Tartu uus üldplaneering on nüüd avalikul väljapanekul

Armas Riives
, ajakirjanik
Copy
Tartu kesklinn vaadatuna Anne kanali kohalt.
Tartu kesklinn vaadatuna Anne kanali kohalt. Foto: Kristjan Teedema

Teisipäeval, 20. aprillil algas Tartu linna üldplaneeringu 2040+ avalik väljapanek, mis tähendab seda, et linnavõim ootab 20. maini dokumendi kohta tartlaste tagasisidet. Selleks korraldatakse ka mitu avalikku arutelu.

Linnapea Urmas Klaas kutsus kõiki tartlasi aktiivselt üldplaneeringu asjus kaasa rääkima. «Tegemist on Tartu kõige olulisema arengudokumendiga, milles seame linna ruumilise arengu suunad lähimaks paarikümneks aastaks,» ütles ta.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud endise Tähtvere valla ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringus on täpsustatud aga paljud muudki teemad.

Linnaplaneerimise, maakorralduse, ehituse ja arhitektuuri valdkonna eest vastutav abilinnapea Reno Laidre rõhutas, et üldplaneeringu põhilahendusse on võrreldes eelmisel suvel avalikustamisel olnud eskiisiga tehtud mitu muudatust. «Üks olulisimaid muudatusi on sadamaraudtee määramine valdavalt rohealaks. Uuringute tulemusel leidsime, et transiittee ei ole seal vajalik, küll aga annab seni tühermaana seisnud ala võimaluse rikastada linnaruumi ja laiendada rohevõrgustikku. Samuti kavandame keskkonnamõju hindamise tulemusel seni kavandatud Ropka autosilla asemele kergliiklussilda,» näitlikustas ta.

Tartu maapiirkonnaga seotud tähtsamate muudatustena tõstis Laidre esile võimaluse rajada 2500 uus eluruumi. Linnalise asustuse selgemaks piiritlemiseks on üldplaneeringus ettepanek liita Tähtvere küla osaliselt Tartu linna asustusüksusega ja Tüki küla osaliselt Ilmatsalu alevikuga.

Üldplaneering on digiraamatu vormis kättesaadav Tartu linna kodulehel. Samuti saab sellega tutvuda raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses.

Tagasisidet saab anda 20. maini üldplaneeringu digiraamatu keskkonnas, e-kirjaga aadressile Lpmko@tartu.ee või saata tavakiri aadressile Raekoja plats 3.

3. mail algavad avalikud arutelud linnaosades ning toimuvad ka arutelud Emajõe matkaraja ja kergliikluse teemadel. Koroonaviiruse ohu tõttu on arutelud peamiselt veebis. Kui olukord võimaldab, korraldatakse osa mõttevahetusi ka füüsiliste koosolekutena. Täpsem info nende kohta koos veebilinkidega riputatakse linna kodulehele.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles