Vahur Kalmre vastulause abilinnapea Reno Laidre vastulausele, ikka üldplaneeringust

, VL Tartu Eest
Copy
Vahur Kalmre
Vahur Kalmre Foto: Erakogu

Vaatame siis veel kord üle, mida Tartu üldplaneering keskpargi maa-alal täpselt lubab ja mida mitte. Nii saame teada, kes ja kuidas ikkagi eksitab tartlasi.

1. Abilinnapea väidab (TPM, 8.4), et üldplaneeringut tuleb vaadelda tervikuna ning lisaks maakasutusele tuleb lugeda ka ehitustingimusi. Lugesin, juba varem. Lugesin ka nüüd. Seal on kirjas, et kaardil kajastatud hoonestusala on näitlik ja täpsustub detailplaneeringu või muu ehitusõigust määrava dokumendiga. Seda lauset selgitab abilinnapea nii, et üldplaneering lubab kultuurikeskuse ehitusala nihutada. Küsin siis, kus on üldplaneeringus täpselt ja selgelt kirjas, et üldplaneering lubab ehitusala nihutada väljapoole punaselt märgitud ühiskondlike hoonete (ÜH) ala? Sama ala näitab ka üldplaneeringu peatüki 1.2 (Hoonestus) all toodud uushoonestusalade kaart, ka seal on uushoonestusalana viirutatud vaid Vabaduse puiestee poolne osa keskpargist ehk seesama punane ala, mitte roheline ala.

2. Nende kahe maa-ala (roheline H ja punane ÜH) juhtotstarbeid ja ehitustingimusi lugedes ja sellest kirjutades tuleb selgelt välja, et rohelisele maa-alale üldplaneering suurt maja ehitada ei luba, punasele aga võib. Kui nii, siis läheb abilinnapea tõlgendus ju vastuollu üldplaneeringuga, kui ta justkui väidab, et rohelise maa-ala juhtotstarve küll ei luba sinna suurt maja ehitada, aga punase maa-ala ehitustingimused käivad rohelise maa-ala juhtotstarbest üle. Nii aga annab abilinnapea tartlastele signaali üldplaneeringu avalikuks aruteluks, et need värvid ja selgelt väljendatud juhtotstarbed on üldplaneeringus üsna suvalised, tõlgendatavad ja muudetavad.

Tagasi üles