Reno Laidre: sadamaraudtee ja Tartu linna tulevik paistab roheline (1)

, Tartu abilinnapea, RE
Copy
Reno Laidre 
Reno Laidre Foto: Margus Ansu

On oluline, et linna keskus asuks vanalinna piirkonnas ega koliks linna serva Lõuna­keskusse, ja seda on silmas peetud Tartu uue üldplaneeringu koostamisel. Volikogu on planeeringulahenduse saatnud avalikule väljapanekule, mis algab 20. aprillil.

Nii nagu sadamaraudtee ala edasine areng toob Tartu elukeskkonda rohelust juurde, jagub seda rohkelt ka ülejäänud linna. Peale rohealade on aga inimsõbraliku ja mõnusa elukeskkonna oluliseks osaks ka läbimõeldud hoonestus ja liikluslahendused.

Tartu maakasutust suunav tähtsaim dokument on üldplaneering. Uut üldplaneeringut tuli hakata koostama seoses Tähtvere valla ühendamisega Tartu linnaga 2017. aastal. Mullu suvel valmiski eskiislahendus, mis saadeti avalikule väljapanekule, et tartlased saaksid esitada selle täiendamiseks või muutmiseks ettepanekuid ja arvamusi. Ülekaalukalt kõige rohkem muudatusettepanekuid laekus sadamaraudtee kohta.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles