T, 7.02.2023

Volikogu võttis vastu Tartu linna üldplaneeringu

Lisete Reineberg
, ajakirjanik
Volikogu võttis vastu Tartu linna üldplaneeringu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Tartu linnavalitsus jagab tasuta kiirkompostrid kuuesajale kiiremale taotlejale.
Tartu linnavalitsus jagab tasuta kiirkompostrid kuuesajale kiiremale taotlejale. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Täna toimunud Tartu linnavolikogu istungil võttis volikogu vastu ja suunas avalikustamisele Tartu linna üldplaneeringu põhilahenduse. Selle poolt hääletas 33 ja vastu oli 3 volikogu liiget. 

Üldplaneeringu üle otsustamine oli küll volikogu istungi päevakorra teine punkt, ent selle vastu võtmiseks kulus lõpuks umbes 2,5 tundi. Kohe volikogu istungi alguses võttis sõna keskerakondlane Vladimir Šokman, kes esitas ettepaneku jätta üldplaneeringu punkt tänase istungi päevakorrast välja. See toetust ei leidnud, sest vastu hääletas 22 ja poolt 18 volikogu liiget. 

Üldplaneeringust rääkis istungil abilinnapea Reno Laidre, kes puudutas enim kõneainet pakkunud teemasid ja muu hulgas ka südalinna kultuurikeskust. Laidre toonitas, et kultuurikeskus on planeeritud parki sisse ja mitte pargi asemele. 

Ka märkis ta, et Süku loomisel viiakse läbi rahvusvaheline arhitektuurikonkurss ning selle käigus vaadeldakse suuremat ala, kui on ainult keskpark. Konkurss võtaks fookusesse nii Küüni ja Vabaduse puiestee vahelise ala kui ka Vabaduse puiestee ja Emajõe vahelise ala tervikuna. «Oluline on siin omavahel liita olemasolev kõrghaljastus, uus hoonestus, mis sinna vahele kavandatakse, rohealad, mänguväljakud ja Emajõgi ühtseks toimivaks tervikuks,» sõnas ta istungil. 

Pärast abilinnapea ettekannet küsiti ootuspäraselt kõige rohkem küsimusi kultuurikeskuse teemal. Uuriti täpsemalt Süku asukoha kohta ja väljendati kahtlust selles asjus, et pole veel selge täpne asukoht. Laidre sõnas, et Süku asukoht selgubki detailplaneeringu käigus. Ta rõhutas, et rahvusvaheline arhitektuurikonkurss ei välistaks hoonestusala nihutamist, aga see ei saaks minna suuremaks, kui üldplaneeringust nähtub. Selgeks sai ka, et Vabaduse puiestee säilib autoteena. 

Istungil osalenud küsisid küsimusi ka näiteks selle kohta, kuhu panevad Süku külastajad oma auto, ja selle kohta, et miks Sükut ei võiks ikkagi ehitada Holmi kvartalisse. Ent küsimused puudutasid ka üldplaneeringu teisi osasid. Näiteks päriti aru liiklusuuringu, Tartu rohealade, parklate, autode ja kergliiklejate soovide ühildamise, kaasaegse ühistranspordi ja muude üldplaneeringu aspektide kohta. 

Probleeme tekitas kohati ka see, et kõikidelt ametkondadelt polnud üldplaneering saanud veel täit kooskõlastust. Lahtine oli seis veel keskkonnaameti, keskkonnaministeeriumi ja maa-ametiga. Tartu üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku selgitas, et tegelikult on ametkondade parandused sisse viidud ja sisuliselt on kooskõlastus seega olemas. 

Sellest hoolimata aga esitas volikoguliige Vladimir Šokman ikkagi ettepaneku seetõttu päevakorra punkti lugemine katkestada. Hääled jagunesid: 30 vastu ja 14 poolt.

Edasi arutleti muudatusettepanekute üle. Valimisliidu Tartu Eest liikmete Tanel Teini ja Hannes Klaasi muudatusettepanek volikogu heakskiitu ei saanud, linnavalitsuse ettepaneku aga volikogu aktsepteeris. Pärast pikka arutelu võttis volikogu vastu ja suunas avalikustamisele Tartu linna üldplaneeringu põhilahenduse. 

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. aprillist kuni 20. maini. Linna olulisim arengudokument on uudses digiraamatu vormis kättesaadav Tartu kodulehel. Samuti saab sellega tutvuda raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses. 

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringus on täpsustatud aga ka paljusid muid teemasid ning kõik üldplaneeringu osad on aruteludeks avatud.

Eelmise aasta suvel toimunud eskiislahenduse avalikustamisel tehtud ettepanekuid ja tagasisidet arvestades on üldplaneeringus tehtud mitmeid muudatusi. Üks olulisem muudatus on sadamaraudtee määramine valdavalt rohealaks, mille mõnes lõigus on ette nähtud kvartalisisene liiklus. Uuringute tulemusel on leitud, et transiittee ei ole sadamaraudtee koridoris vajalik, küll annab seni tühermaana seisva ala planeerimine võimaluse Tartu linnaruumi rikastamiseks ja rohevõrgustiku laiendamiseks.

Vorbuse külas on muudetud kompaktse asustuse arenguala lahendust ning neid alasid ei kavandata enam Vorbuse tee äärde. Linnalise asustuse selgemaks piiritlemiseks on üldplaneeringus ettepanek liita Tähtvere küla osaliselt Tartu asustusüksusega ja Tüki küla osaliselt Ilmatsalu alevikuga. Praegune Ülejõe linnaosa soovitakse jagada kaheks – Ülejõe ja Kvissentali – kuna Kvissentali piirkond on kujunemas iseseisvaks linnaosaks.

Keskkonnamõjude hindamise tulemusel on üldplaneeringus loobutud Sõbra tänava autosillast, täpsustatud on muinsuskaitsealade, kultuuriväärtuste ning looduskaitsealaga seotud tingimusi ja mitmeid muid teemasid.

Märksõnad
Tagasi üles