Vastuoluline Verevi järve detailplaneering sai volikogus napi häälteenamuse

Tartu Postimees
Copy
Selline näeb välja esialgne visioon Elva linnaujulast
Selline näeb välja esialgne visioon Elva linnaujulast Foto: Elva vallavalitsus

Tänaõhtusel e-istungil kehtestas Elva vallavolikogu Verevi järve rannaala detailplaneeringu. Otsus võeti vastu 14 poolthäälega, vastu oli 13 volikogu liiget.

Detailplaneeringu eesmärk oli luua õiguslik alus Verevi järve rannaala supelranna arendamiseks ja ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringuga vähendatakse hoonestusala ulatuses Verevi järve kalda ehituskeeluvööndit, mistõttu on tegu Elva linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Muu hulgas on eesmärk kavandada rannahoone, mis oleks kasutatav aastaringselt.

Abivallavanem Kertu Vuks selgitas, et detailplaneeringu kehtestamine annab võimaluse ehitada Tartu mnt 16 krundile avaliku kasutusega ja mitme funktsiooniga hoone. Näiteks võiks see olla rannahoone koos ujula või spaaga.

Ka on planeeringuga kavandatud 89 aastaringselt kasutatavat parkimiskohta Järve tänava äärde, Tartu maantee järvepoolsele küljele ja Järve tänava parklasse. Lisaks luuakse 66 hooajalist parkimiskohta Tartu maantee parkmetsapoolsele küljele.

Detailplaneering näeb ette sademeveesüsteemi rajamist Tartu mnt ja Järve tänavale. Sademevesi puhastatakse puhastussüsteemidega.

Rannaala suurus on kokku 2,9 hektarit ning planeeringu järgi võib kavandatav hoone laiuda maksimaalselt 2120 ruutmeetril. Verevi rannaala jääb avalikku kasutusse.

Nüüd, peale detailplaneeringu kehtestamist, töötatakse välja hoonestusõiguse tingimused, mille üle otsustab volikogu. Sellele järgneb hoonestusõiguse konkurss. Detailplaneeringu järgi on Verevi rannaala arhitektuurivõistluse nõudega ala, mis tähendab seda, et hoone parim arhitektuurne lahendus ehk hoone väljanägemine selgitatakse välja võistlustööga.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles